Per 25 september is de anderhalve meter afstandsregel komen te vervallen. Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. (onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen). Voor professionele sportwedstrijden en topsportcompetities geldt; buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. 

Sportkantines

Ook voor de horeca vervalt de 1,5 meter vanaf 25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor andere functies, zoals toegang tot de kleedkamers, is een coronatoegangsbewijs niet vereist. Gebouwen met een multifunctionele functie, zoals een gebouw dat toegang geeft tot zowel de sportkantine als de kleedkamers, geldt daarom dat het horecagedeelte afgescheiden moet zijn van de andere functie. Wanneer er sprake is van een afgescheiden ruimte is niet in algemene zin te zeggen, maar afhankelijk van de locatie. Uitgangspunt hierbij is dat de horecafunctie niet gemengd wordt met andere activiteiten.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Volgens deze informatie is het dus wel toegestaan om zonder CTB 'afgehaalde' etenswaren ter plaatse te nuttigen, mits dit niet in het horecagedeelte van de sportkantine gebeurt.

Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is. 

De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s nachts.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Veel vragen over coronavirus en sport

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen over het coronavirus en sport. We passen onze FAQ en het protocol verantwoord sporten zo snel mogelijk aan.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.