Sinds de uitbraak van het corona-virus worden wereldwijd preventieve maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij de organisaties die internationale sportevenementen in Nederland op de planning hebben staan, leven allerlei vragen over mogelijke gevolgen van de verspreiding van het virus voor hun evenement.

Evenementen zijn toegestaan vanaf 1 juli, waarbij de basisregels voor iedereen in acht genomen moeten worden. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten, met de anderhalve meter afstand houden als verplichte regel. Bij buiten geldt daarbij een maximum aantal van 250 personen en geen maximum aantal bij vaste zitplaatsen en reservering en een gezondheidscheck vooraf. Voor binnen geldt een maximum van honderd personen en geen maximum aantal bij vaste zitplaatsen en reservering en een gezondheidscheck vooraf. 

Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd.

Overleg
Degenen die later dit jaar een evenement organiseren doen er goed aan overleg te plegen met de eigen (internationale) sportbond, plaatselijke GGD en via hen of direct met het RIVM. In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorg draagt. 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een (bestuurlijk) afwegingskader gedeeld dat gebruikt kan worden bij het bepalen of, en in welke vorm een evenement plaats zou kunnen vinden. 

Overleg ook met internationale sportorganisatie en GGD/RIVM
Indien een evenement georganiseerd wordt in opdracht van een internationale sportorganisatie is het van groot belang om met hen en GGD/RIVM samen mogelijke maatregelen te bespreken. Veel van deze internationale sportorganisaties hanteren tijdens hun sportevenementen eigen protocollen die zij vaak hebben afgestemd met de WHO. 

Voor de informatie van het RIVM inclusief mogelijke persoonlijke voorzorgsmaatregelen en de te nemen stappen indien iemand uit een risicogebied ziek wordt, zie de website van het RIVM