Voor wie?

De VOG in de sport is gratis voor vrijwilligers die werken in een vrijwilligersorganisatie met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten. Hieronder vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gratis VOG.

  • 1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan € 1.500,- op jaarbasis bedraagt.
  • 2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of (verstandelijk) gehandicapten (in alle leeftijden).
  • 3. De organisatie, waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie.
  • 4. De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk.