Voeding

Goede voeding is van groot belang voor topsporters. De juiste voeding op het juiste moment draagt bij aan nagestreefde adaptaties, een goed herstel van inspanning en het leveren van prestaties. NOC*NSF neemt zodoende voeding uiterst serieus en zorgt voor voorlichting en begeleiding van topsporters. Tegelijkertijd participeert NOC*NSF in voedingsonderzoek en draagt zo bij aan kennisontwikkeling en het creëren van voorsprongdossiers ten behoeve van de Nederlandse topsportprogramma’s.

Voorlichting en begeleiding
In opdracht van NOC*NSF zijn twee educatiepakketten met betrekking tot voeding ontwikkeld: een E-learning module die online benaderd kan worden en een voorlichtingspakket voor gebruik op CTO’s en NTC’s. Voor de E-learning module zijn een gebruikersnaam en wachtwoord nodig die verkregen kunnen worden via het CTO. De aan de CTO’s en NTC’s verbonden diëtisten dragen zorg voor de implementatie van het voorlichtingspakket op hun CTO of NTC. 

Voor topsportprogramma’s in de hoogste categorieën is begeleiding op maat mogelijk via de High Performance Service (HPS) voeding. Een beargumenteerde aanvraag voor een HPS dient te gebeuren door de technisch directeur van een bond bij diens prestatiemanager binnen NOC*NSF. 

Het aanvraagformulier voor de HPS voeding kun je hier downloaden. Betrek voor een zo soepel mogelijke afhandeling direct je prestatiemanager.

Onderzoek
NOC*NSF is met regelmaat betrokken bij voedingsonderzoek. Zo zijn studies uitgevoerd door of in samenwerking met DSM, Wageningen Universiteit, Maastricht University en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vooral met de HAN wordt structureel samengewerkt op gebied van sport en voeding. Daarnaast participeert NOC*NSF in het meerjarenproject Eat2Move, waarin een groot aantal partijen in Gelderland samenwerkt op gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Meer informatie is te vinden via www.eat2move.nl.

Team Voeding 
Het NOC*NSF Team Voeding vervult een spilfunctie in alle bovengenoemde activiteiten op het gebied van voeding. Zo zijn vanuit Team Voeding bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de E-learning module en het CTO voorlichtingspakket. Daarnaast is het Team nauw betrokken bij Eat2Move, schrijft het factsheets en levert het input voor onderzoek. De primaire taak van het NOC*NSF Team Voeding is echter het geven van invulling aan HPS trajecten, zowel beleidsmatig als inhoudelijk. Het zijn deze experts die na goedkeuring van een HPS aanvraag sporters en coaches begeleiden. Het Team bestaat momenteel uit de volgende personen: 

  • Floris Wardenaar (teamleider; contactpersoon voor coaches, TD’s en prestatiemanagers)
  • Nick Iedema
  • Kristin Jonvik
  • Ingrid Ceelen
  • Jan-Willem van Dijk
  • Janine Reitsema
  • Anne-Marijke Ambergen
  • Armand Bettonviel
  • Carlien Harms
  • Sita Veenstra

Kamiel Maase is vanuit NOC*NSF de coördinator van Team Voeding.

Uitgebreidere informatie over voorlichting en begeleiding op gebied van voeding vanuit NOC*NSF kun je hier downloaden als pdf.

Supplementen: bewezen werking 
Van de vele supplementen die beschikbaar zijn op de markt, is slechts van een zeer beperkt aantal de werking (wetenschappelijk) aangetoond. Kortom: slechts een klein aantal supplementen heeft voor de sporter een toegevoegde waarde. Het NOC*NSF Team Voeding houdt de wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot supplementen nauwlettend in de gaten. Op basis van die onderzoeken heeft het Team Voeding in samenwerking met het Olympisch Medisch Panel (OMP) een lijst met mogelijk werkzame supplementen opgesteld. Die lijst is momenteel onder revisie. Wend je voorlopig tot je sportdiëtist.

De lijst, ontwikkeld door het NOC*NSF Team Voeding en OMP, bevat de supplementen waarvan het gebruik in sommige gevallen wordt aangeraden. Wanneer een supplement niet op deze lijst staat, betekent dit dat het gebruik niet wordt aangeraden, dat er geen bewijs is dat een supplement werkt, dat een supplement mogelijk ongezond, onveilig of prestatieverminderend is, of dat een supplement alleen op voorschrift van en in overleg met een arts of sportdiëtist moet worden gebruikt (bijvoorbeeld ijzer). Gebruik van andere supplementen wordt door het team dus in reguliere situaties afgeraden. In incidentele gevallen, op basis van persoonlijke consultatie, kan een sportdiëtist het gebruik van andere producten dan die op de lijst aanbevelen. 

Supplementen: op doping getest 
Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat in voedingssupplementen in incidentele gevallen dopinggeduide stoffen voorkomen die voor topsporters kunnen leiden tot een verhoogd risico op een positieve uitslag van een dopingcontrole.

Voor topsporters en de supplementenbranche is het onacceptabel dat het gebruik van voedingssupplementen zou kunnen leiden tot een positieve uitslag bij een dopingcontrole. 

Om supplementen volgens bijzondere kwaliteitseisen te produceren en te controleren, zijn NPN (Natuur- en GezondheidsProducten Nederland), NOC*NSF en de Dopingautoriteit een overeenkomst aangegaan en hebben het 'Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport’ (NZVT) ontwikkeld. We moedigen fabrikanten aan supplementen volgens het NZVT-protocol te produceren.

Hier kun je meer informatie vinden over het NZVT en een lijst met voedingssupplementen zijn die getest op dopinggeduide stoffen. Het ‘getest’ zijn zegt echter niets over de werkzaamheid van het supplement of het al dan niet schadelijk zijn van de ingrediënten van het supplement. 

De NZVT lijst bevat supplementen die zijn getest (gecontroleerd) op dopinggeduide stoffen. Fabrikanten kunnen hun producten laten testen en - indien geen dopinggeduide stoffen worden aangetroffen - op deze lijst laten zetten.