Aan de slag

Estafettestokje_300x200

Opnieuw een belangrijk moment voor NLSport ofwel het verhaal van de transitie in de sport. Na de NL Sportconventie van 15 mei gaat nu het transitieteam aan de slag. Na meer dan een jaar van inspiratie met het dreamteam, gaan we naar realisatie met het transitieteam. Dat betekent dat we nog meer gaan samenwerken in de sport. We hebben in het achterliggende jaar de zes wapenfeiten benoemd, het bestedingsplan is in mei aangenomen en nu gaan we daadwerkelijk aan de slag.

Ik ben ook blij met de samenstelling van het transitieteam. Behalve Nicolien Nicolai, die al projectleider transitie in de sport was bij NOC*NSF, komt Carlijn Mol van een kleine bond, de Nederlandse Jeu de Boules Bond. En Frank Berteling heeft hiervoor zijn baan als directeur van de basketbalbond opgezegd. Hartstikke stoer, zou ik zeggen. Hij heeft er blijkbaar veel vertrouwen in om het verhaal van de transitie tot leven te brengen.

Want dát is de bedoeling. Het transitieteam gaat vanaf nu zorgen voor de uitvoering van de plannen, in lijn met de wapenfeiten. Het team gaat de boel aanjagen. Bij shared services kan dat full swing, bij zoiets als Sportify zal de rol van het team meer ondersteunend zijn. Het betekent ook dat we vanaf nu nog meer gaan samenwerken in de sport.

Het dreamteam blijft, ik zou het zelfs graag willen verbreden met nog meer enthousiaste bondsdirecteuren. Het dreamteam stuurt, samen met John Bierling, het transitieteam aan. De leden opereren uit naam van NLSport; de transitie in de sport is immers een gezamenlijk streven van de sportbonden en NOC*NSF.

Het transitieteam valt dus niet onder de regie van NOC*NSF; ik verleen als directeur zeker niet de opdrachten. Dat biedt kansen, ik ben benieuwd. En ik heb er vooral veel vertrouwen in.

Gerard Dielessen
directeur NOC*NSF