Transgenders en sport

Voor transgenders is het soms lastig om te sporten door de strikte man/vrouw scheiding. In welke competitie en voor welk team kom je uit? Hoe kom je ‘uit de kast’ binnen de vereniging? Hoe doe je dat met omkleden en douchen? Wat doe je tijdens de transitiefase? En welke regels gelden als je aan topsport doet? Op deze site geven we richtlijnen voor bonden, verenigingen en sporters. Richtlijnen die bijdragen aan het stimuleren van prettige sportparticipatie van transgenders. Want ook transgenders moeten net als iedereen met plezier kunnen sporten.

Kort samengevat:
  • Maak onderscheid tussen breedtesport en topsport.
  • Bij breedtesport: niets staat sportbeoefening in de weg! Acceptatie en prettig sporten staan voorop! De sporter bepaalt samen met de vereniging in welke groep en welke competitie hij of zij past, waar hij/zij omkleedt en doucht en of en hoe hij/zij binnen de vereniging 'uit de kast komt'. De sportbond verleent medewerking en bevestigt dat deelname aan wedstrijden in de gewenste sekse gerechtigd is.
  • Bij topsport dienen sporters zich te houden aan regels van de betreffende internationale bond of toernooiorganisatie. Bonden bepalen eigen nationale topsportregels, gebaseerd op internationaal topsportbeleid en de richtlijnen van NOC*NSF.
  • Als transgendersporters en hun verenigingen advies willen of ergens tegenaan lopen, kunnen zij terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van hun sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.

Op deze site zijn de richtlijnen uitgewerkt voor verenigingen, bonden en transgender sporters. In het Advies transgenders en sport zijn deze richtlijnen gebundeld en worden ze geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ervaringen van transgenders, verenigingen en bonden, en op wetenschappelijk onderzoek.