Topteam sport

Eind 2014 heeft minister Edith Schippers van Sport een aantal boegbeelden uit sport, bedrijfsleven, wetenschap en overheid gevraagd om onder de naam Topteam Sport voor de komende jaren een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen. Bekijk deze link voor de Kamerbrief met daarin de opdracht.

Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM, zit het Topteam voor. De overige leden zijn Martin Olde Weghuis (technology manager Royal ten Cate(, Per Slycke (oprichter XSens), Aarnout Brombacher (hoogleraar/dekaan TU Eindhoven), Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF), Eric van de Burg (wethouder Sport gemeente Amsterdam) en Bart Zijlstra (directeur sport ministerie van VWS).

De Kennis- en Innovatie agenda zou zich moeten richten op de topsport en breedtesport, op gerelateerde vraagstukken uit de maatschappij, op excellentie in de wetenschap en op kansen voor het bedrijfsleven. Het Topteam Sport heeft begin 2015 gesproken met allerlei partijen zoals sporters, ondernemers, sport- en onderzoekorganisaties en provincies en gemeenten. Op basis daarvan heeft het Topteam Sport de Kennis- en Innovatieagenda Sport voor de minister opgesteld.

Hiermee adviseerde het Topteam hoe sportinnovaties in de toekomst in Nederland een impuls kunnen krijgen. Sportinnovatie in Nederland moet meer dan in het verleden impact krijgen voor topsporters, breedtesporters en mensen met een minder actieve leefstijl.

De minister maakte daarop ook bekend het budget voor sportinnovatie te verdubbelen, waarmee er 1 miljoen euro per jaar extra beschikbaar komt.

Het Topteam Sport beveelt in de Kennis- en Innovatieagenda Sport aan om een samenhangend systeem te ontwikkelen om sportinnovaties een impuls te geven. Het systeem bestaat uit:

- een netwerk van sportinnovatiecentra;
- een sport data valley;
- sportinnovatieprojecten en –ideeën (‘kleine projecten’)

Het extra geld van minister Schippers wordt de komende jaren gebruikt om samen met andere partijen deze aanbevelingen uit te voeren. Maurits Hendriks is er enthousiast over. "Verder innoveren draagt bij aan beter presteren, dus aan onze Top Tien ambitie. Daarnaast draagt het positief bij aan de sportdeelname en de vitaliteit van de Nederlandse bevolking, dus ook aan de Plus Tien ambitie van NOC*NSF."