Appel en meetlint 99

Topsportpolis

Topsportpolis

 

Wat houdt het in?

Net als voorgaande jaren zijn er ook voor 2019 weer afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over de Topsportpolis. De Topsportpolis is een ziektekostenverzekering die op maat is gemaakt voor topsporters. Dit is een prachtige bijdrage aan de topsport van Zilveren Kruis. Want tegen de kosten van een basisverzekering ben je als topsporter volledig aanvullend verzekerd. Inclusief een uitgebreide Topsportdekking.

 

Zilveren Kruis heeft echter aangegeven dat de druk op de zorgverzekeringsmarkt te hoog is geworden. Vanuit solidariteit naar hun andere verzekerden moest de bijdrage van Zilveren Kruis aan de Topsportpolis herzien worden. Vanaf 2019 is daarom gekozen voor een nieuw financieringsmodel, waarbij NOC*NSF meer bijdraagt. Hiermee borgen we het voortbestaan van de Topsportpolis tot na de Olympische Spelen in Tokyo, eind 2020. Het heeft echter wel consequenties voor de vergoedingen vanuit de Topsportdekking. Hierover lees je hieronder meer.

 

Voor wie?

De Topsportpolis wordt exclusief aangeboden aan topsporters met een A-, Selectie- en HP-status in de topsportprogramma’s. Overige sporters, zoals bondsstatus houders en talentvolle sporters met een Internationale - of Nationale Talentenstatus (IT of NT) of een Beloftestatus kunnen geen aanspraak maken op de Topsportpolis. Zij kunnen natuurlijk wel de Nationale Sportpolis afsluiten.

 

Wat verandert er in 2019?

Vanaf 1 januari 2019 verandert het een en ander in de aanvullende Topsportdekking:

  • Fysiotherapie. Het onbeperkte aantal behandelingen van de fysiotherapeut verandert naar maximaal 36 curatieve behandelingen. Curatieve behandelingen zijn op basis van pijnklachten of blessures. Fysiotherapiebehandelingen voortkomend uit operaties vallen tot een bepaald maximum binnen de basisverzekering.
  • Sportpsychologische behandelingen. In plaats van 10 (sport)psychologische behandelingen, worden er per 2019 maximaal 3 vergoed.
  • Sportmassage. Voorheen werden 10 behandelingen per jaar, met een maximum van €30 per sessie, vergoed. Met ingang van 2019 wordt dit 50% van de behandelingen, tot maximaal €50 euro in totaal.

Overige dekkingen blijven gelijk aan de voorwaarden van 2018. Zie voor meer info www.zk.nl/topsport.

 

Stap vóór 31 december over

Iedere Nederlander heeft aan het einde van het jaar de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Dit kun je bijvoorbeeld doen, omdat je bij zorgverzekeraar A goedkoper uit bent dan bij zorgverzekeraar B. Of omdat het ene pakket beter bij jouw situatie aansluit dan het andere pakket. Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 december de keus hebt gemaakt voor je zorgverzekering voor het volgende jaar. Na 31 december kun je niet meer overstappen. Advies voor alle topsporters is om de Zilveren Kruis Topsportpolis te kiezen, omdat je dan tegen de meest voorkomende topsportmedische behandelingen (gedeeltelijk) vergoed bent.

 

Status verkregen in de loop van het jaar

Krijg jij gedurende het jaar een A-, HP- of Selectiestatus? Dan is het mogelijk om per direct over te stappen naar de Topsportpolis, mits je in dat jaar een zorgverzekering hebt bij één van de Achmea merken. Hier zie je welke merken dat zijn.

 

Hoe meld ik me aan?

Als je in aanmerking komt voor de Topsportpolis, kun je je op www.zk.nl/topsport online aanmelden. Hier vind je ook meer informatie over de premie en de voorwaarden. Telefonisch aanmelden kan via: 071-751 00 62. Overstappen kan altijd per 1 januari. Voor uitzonderingen kijk je bij de veelgestelde vragen.

 

Tarieven Zilveren Kruis Topsportpolis 2019

Het basistarief (zonder aanvullende dekking) voor de Topsportpolis is voor 2019 vastgesteld op € 117,43 per maand. Als je al gebruik maakt van de Topsportpolis heb je onlangs een mail ontvangen van Zilveren Kruis met de hoogte van de kosten van jouw Topsportpolis. Die kosten zijn vastgesteld op je persoonlijke situatie, afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt om je aanvullend te verzekeren voor de tandarts.

 

Houd je vrijwillig eigen risico laag!

Voor 2019 is het verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld op € 385,- (gelijk aan voorgaande jaren). Naast het verplichte eigen risico is het mogelijk om vrijwillig je eigen risico te verhogen met € 100,- tot € 500,- per jaar. Als je inschat gebruik te gaan maken van medische zorg die onder het eigen risico valt, is het verstandig je eigen risico te beperken tot de verplichte hoogte. Gezien topsporters regelmatig te maken hebben met de topsportmedische zorg – hetzij vanwege blessures dan wel preventief -, raden wij je aan om je vrijwillige eigen risico laag te houden.

 

Hoe werkt eigen risico?

In Nederland kennen we een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico op de zorgverzekering.

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Dit betekent dat je ieder jaar opnieuw eerst het bedrag aan eigen risico (in 2019 is dat € 385) moet opmaken voordat de zorgverzekeraar de onkosten zal vergoeden. Dus als je voor een blessurebehandeling naar de sportarts moet en je ontvangt een factuur van € 390 dan betaal jij in 2019 € 385 en de zorgverzekeraar € 5. Mocht je in de ongelukkige omstandigheid zijn nog een blessure op te lopen in hetzelfde jaar dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraar. Je hebt immers je eigen risico van dat jaar al uitgegeven. Voor een paar zorgverleners geldt het eigen risico niet, zoals een bezoek aan de huisarts of hulpmiddelen in bruikleen. Dat wordt altijd vergoed.

 

Naast het verplicht eigen risico is het mogelijk om vrijwillig je eigen risico op te hogen (€ 100 - € 500). Daarmee dalen je poliskosten die je aan de zorgverzekeraar betaalt, maar de som met geld die je eerst zelf moet betalen voor medische behandeling wordt hoger. Aangezien je door het bedrijven van topsport een grotere kans hebt op blessures en dus op een bezoek aan een arts, adviseren we je het eigen risico laag te houden. Het lijkt verleidelijk het eigen risico te verhogen zodat je minder premie hoeft te betalen aan de zorgverzekeraar, maar als je een blessure oploopt kunnen je kosten aardig oplopen.

 

Vragen?

Heb je een vraag? Kijk op de pagina met veelgestelde vragen of ga voor meer informatie over de Topsportpolis naar www.zk.nl/topsport. Als je vragen hebt over de voorwaarden en beschikbaarheid van de verzekeringen, neem je contact op met topsportmedisch@nocnsf.nl.

topsportpolis