Topsportklimaatmeting: 4-meting (2015-2016)

4-meting (2015-2016)

Na metingen in 1998 (0-meting), 2002 (1-meting), 2008 (2-meting) en 2011 (3-meting) is in 2015-2016 de 4-meting uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. Na de 3-meting heeft NOC*NSF vanaf 2013 focus aangebracht in het topsportbeleid en het aantal topsportprogramma’s waarin wordt geïnvesteerd teruggebracht. De uitkomsten van de 4-meting geven een eerste indicatie van de effecten van de gemaakte keuzes op het topsportklimaat.

Hieronder lees je de hoofdconclusies en aanbevelingen van de 4-meting van het Topsportklimaat in Nederland. In de tekst is door te klikken naar verdiepende factsheets over de verschillende onderwerpen, met meer achtergrond en duiding. De zeven factsheets zijn onderaan deze pagina ook los te bekijken en te downloaden.

 

Klik hier om de pdf van de Conclusies en Aanbevelingen te downloaden

De factsheets van de Topsportklimaatmeting:

Factsheet 1. Methode

Factsheet 2. Investeringen, prestaties & waardering 

Factsheet 3. Talentfase

Factsheet 4. Topsportfase

Factsheet 5. Topsport & Onderwijs

Factsheet 6. Oud-topsportfase

Factsheet 7. Topsportcultuur

Voor meer cijfers over Sport en Bewegen, zie: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/.