Topsportklimaatmeting: 3 meting (2011)

In de rapportage ‘Bloed, zweet en tranen en een moment van glorie’ wordt verslag gedaan van de 3-meting. In 2011 gaven de direct betrokkenen aan dat het topsportklimaat in de jaren daarvoor is verbeterd en dat zij mee kunnen (blijven) doen in de harde internationale concurrentiestrijd. Het meest opvallende resultaat van die meting uit 2011 is de invoering van

het gedifferentieerd stipendium. De verbeteringen van het topsportklimaat resulteerden echter niet (in alle takken van sport) in een verbetering van de internationale concurrentiepositie; het buitenland zit evenmin stil. De bevolking ondersteunt topsport in mindere mate, mogelijk vanwege de verslechterde economische situatie. Topsporters vragen bovendien om meer mogelijkheden tot zelfregulatie en -organisatie.
 
De volledige samenvatting van het boek Bloed, zweet en tranen is middels deze link te bekijken. 

Het boek Bloed, zweet en tranen over de 3-meting topsportklimaat in Nederland is te bestellen via deze link.
Auteurs: Maarten van Bottenburg, Bake Dijk, Agnes Elling en Niels Reijgersberg
Prijs: € 31,27 incl. btw / € 29,50 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.

Onderstaand per doelgroep een tabel uit de 2011 meting.

3meting foto 1
3 meting foto 2