FLOT

Afspraken over organisatie onderwijs rond topsporters

90

Topsport & hoger onderwijs (Actieplan FLOT)

Eind 2013 hebben 10 universiteiten en 15 HBO-instellingen afspraken gemaakt met NOC*NSF ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters. Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport).

Hiermee zijn structurele afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs rond topsporters, die naast hun studie veel tijd nodig hebben voor hun voorbereiding en deelname aan de grote internationale sportevenementen.

Het Actieplan bevat drie doelen:

1. Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat een topsporter een studie kan doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.

2. Flexibel onderwijs: een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan de topsporter trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.

3. Financiële haalbaarheid: financieel zou een topsporter in staat gesteld moeten worden om zijn of haar sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

Binnen deze doelen maken de ondertekenaars van dit actieplan afspraken over wat zij gezamenlijk gaan doorvoeren binnen hun eigen instellingen. Ook zetten zij een structuur neer waarin zij overleg en afstemming tussen topsport en hoger onderwijs duurzaam verankeren. 

Steeds meer onderwijsinstellingen sluiten zich aan bij FLOT. Klik hier voor een overzicht van deelnemende FLOT-instellingen en hier voor een lijst met alle topsportcoördinatoren per onderwijsinstelling binnen FLOT.

Afgestudeerde topsporters kunnen bij hun topsportcoördinator een erkenningscertificaat aanvragen. Want het feit dat je topsport combineert met een studie wordt gewaardeerd. Zie hier een bericht daarover.

Tevens vinden we het belangrijk dat topsporters de juiste keuze maken voor wat betreft de combinatie studie en topsport. Om de sporters daarbij te helpen is onderstaand filmpje gemaakt en een stappenplan uitgewerkt. 

 

>> Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wanda Schapendonk via wanda.schapendonk@nocnsf.nl.