GEES 88x62

Internationaal onderzoek: Gold in Education and Elite Sport

GEES 300x200

NOC*NSF en Hogeschool Windesheim nemen deel aan de internationale studie ‘Gold in Education and Elite Sport’

Welke competenties hebben atleten van 16 tot 25 jaar nodig om een studie te combineren met een topsportcarrière? De internationale studie ‘Gold in Education and Elite Sport’ tracht dit antwoord te achterhalen. Deze internationale studie valt onder het Sportprogramma Erasmus+ van de Europese Unie.

De half miljoen euro aan financiering wordt verdeeld onder negen partners uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Zweden. Gezamenlijk gaan ze een tweejarig onderzoek uitvoeren naar de combinatie van studie en topsport.

GEES 300x200

De bedoeling van dit onderzoek is om de competenties (kennis, vaardigheden, ervaringen en attitudes) te identificeren die topsporters nodig hebben, zodat ze zelf succesvol een duale carrière (studie en topsport) kunnen voorbereiden, doorlopen en volbrengen. Het tweede doel is om de benodigde competenties en instrumenten in kaart te brengen die studie- en carrièrebegeleiders nodig hebben om studerende talenten en topsporters optimaal te ondersteunen. “Het is een unieke kans om internationaal in totaal bijna 9.400 sporters van 12 tot 25 jaar en hun begeleiders uit negen verschillende landen te bevragen en daar conclusies uit te trekken”, aldus Ingrid van Gelder (projectleider NOC*NSF).

Dit project zal het voor de deelnemende landen mogelijk maken om de organisatie en de begeleiding van hun ‘studie en topsport’ te optimaliseren. Met de uitkomsten van dit onderzoek wil NOC*NSF de dienstverlening aan de student-sporter op o.a. de CTO’s, NTC’s en RTC’s vanuit een wetenschappelijke basis verder optimaliseren.

Voor meer informatie:

>> Nederlands rapport GEES
>> Onderzoeksproject Gold in Education and Elite Sport
>> Richtlijnen ‘EU duale carrière’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van Gelder: ingrid.vangelder@nocnsf.nl (NOC*NSF) of Anne Spitse: a.spitse@windesheim.nl (Hogeschool Windesheim).

Lees ook:

>> Succesvolle Duale Carrièredag over combinatie van topsport en onderwijs
>> Eerste resultaten onderzoek naar duale carrière topsporters gepresenteerd