Naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen

Zwemmer 300x200

Ongezonde leefgewoonten zijn een belangrijke oorzaak van ziekte. De (zorg)kosten voor inactiviteit bedragen jaarlijks +- 1,3 miljard euro, ziekten als gevolg van overgewicht bedragen +- 1,6 miljard euro. Ongezonde leefstijlgewoonten gaan vaak samen met een lagere sociaaleconomische status (SES).
 
De toename van leefstijlziekten en chronische aandoeningen maakt dat een andere kijk op gezondheid en zorg nodig is, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Investeren in preventie voorkomt (hogere) zorgkosten. Fitte werknemers presteren ook beter op de werkvloer. Voldoende beweging is een essentieel onderdeel van een actieve, gezonde leefstijl.

Aan mensen met (risico op) een leefstijlziekte of chronische aandoening kan (tijdelijke) ondersteuning nodig zijn om een actieve leefstijl en goede lichamelijke fitheid te realiseren. Een nauwe samenwerking tussen zorg en sport en bewegen is nodig om mensen naar gezonder gedrag te begeleiden.

Een fysiotherapeut kan fysieke of mentale belemmeringen wegnemen die een actieve leefstijl en goede lichamelijke fitheid in de weg staan. De sportprofessional of fysiotherapeut ondersteunt mensen om op een verantwoorde en leuke manier te bewegen. Daarbij is het van belang dat er sport- en beweegaanbod en begeleiding wordt ingezet die bij iemand past en dat er begeleiding is bij het toewerken naar een geschikt aanbod. Voor veel mensen werkt het ook positief om te sporten in een groep en te werken aan een gezamenlijk doel.

De huisarts en de praktijkondersteuner hebben een belangrijke rol in het doorverwijzen. Dat kan bijvoorbeeld een directe doorverwijzing naar de sportclub zijn met een aanbod op maat of naar de fysiotherapeut voor tijdelijke begeleiding bij bewegen om zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen en onderhouden. De buurtsportcoach kan worden ingezet om de goede match te maken tussen vraag en aanbod en te zorgen voor een goede overdracht naar een sport- of beweegaanbieder.

Wat vragen wij?
- Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, voor mensen die ‘begeleiding bij bewegen’ door een fysiotherapeut nodig hebben te ontwikkelen en onderhouden (Zorgmodule Bewegen, 2015) en op te nemen in het basispakket.
- Dat overheid en verzekeraars samen investeren in het bevorderen van een actieve leefstijl, door het financieren van bewezen effectieve interventies die opgenomen zijn in de database van het Centrum Gezond Leven/Kenniscentrum Sport.
- Het faciliteren en financieren van meer onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van preventieve leefstijlinterventies op het terrein van bewegen.
- Het bevorderen van professionaliteit van sportaanbieders door het faciliteren van een scholingsaanbod in relatie tot specifieke (kwetsbare) doelgroepen.
- Samenwerking faciliteren tussen zorgpartijen, fysiotherapeuten, GGD-en,   buurtsportcoaches en sportprofessionals.
- Extra inzet van effectieve interventies in de wijken met de laagste sociaaleconomische status (SES) om de gezondheid van mensen in deze buurten te bevorderen.

Dit manifest wordt gesteund door:
- NOC*NSF
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
GGD GHOR Nederland
- Vereniging Sport en Gemeenten
- Landelijke Huisartsen Vereniging

Naar een gezonde leefstijl 300x200Alliantie Naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen

De ondertekenaars van het manifest: Marcel Sturkenboom (directeur KNGF), Hugo Backx (directeur GGD GHOR Nederland), André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten), Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB), Gerard Dielessen (algemeen directeur NOC*NSF) en Hinkelien Schreuder (oud-zwemster). Aangeboden aan Martin van Rijn (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD).