Naar buitensport en natuur voor iedereen

Hardloopsters2 300x200

Sporten in de natuur maakt de laatste jaren een groei door. Dit is goed nieuws want bewegen is gezond en bewegen in de natuur is nog gezonder. Onderzoek toont aan dat een groene omgeving tegelijkertijd rustgevend en stimulerend werkt. Gezien de eveneens stressverlagende kwaliteiten van bewegen, is de verbinding van sport en natuur voor de hand liggend.

 

De natuur in Nederland staat echter onder grote druk: er is te weinig natuur om in de toenemende maatschappelijke behoefte te voorzien. Daarnaast is de kwaliteit van natuur & biodiversiteit beneden niveau waardoor doelstellingen omtrent instandhouding en doorontwikkeling niet worden behaald.

 

Buitensport mag niet ten koste gaan van onze biodiversiteit. Om sportparticipatie te bevorderen, de stijgende zorgkosten in de toekomst te temperen en tegelijkertijd de natuuropgave te realiseren, is het van belang om vanuit het Rijk te investeren in de realisatie en ontsluiting van het nationaal natuurnetwerk.

 

Het gaat daarbij om integratie van functies en belangen; niet alleen verwerven, inrichten en beheren maar ook het verbinden, zoneren en ontsluiten van gebieden voor sport en recreatie. Daarmee geven we zowel de natuur als buitensporter weer de ruimte, liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Initiatieven als de ‘Groene Tafel Sport & Natuur’ (opdracht van Min. EZ) en ‘Sporters voor Natuur’ (maatschappelijk initiatief), hebben de sport en groene sector dichter bij elkaar gebracht en een positieve bijdrage geleverd aan de eerste verbindingen tussen sport en natuur.

 

De sport en natuursector wil deze verbinding bestendigen zodat de positieve effecten van sporten in de natuur versterkt en vermenigvuldigd kunnen worden. Dit kan alleen wanneer kennis en financiële middelen efficiënter worden ingezet en interministeriële samenwerking (EZ, VWS, I&M) en beleidsontwikkeling plaatsvindt. Dan zijn doelen op het gebied van natuur en buitensport beter met elkaar te integreren en kan ook de meerwaarde ervan breed ingezet worden richting maatschappij.

Wat vragen wij?

  • Regievorming vanuit het Rijk op het thema buitensport en natuur. Enerzijds om kansen op het gebied van gezondheid, biodiversiteit en natuurontwikkeling beter te benutten. Anderzijds om de balans beschermen, beleven en gebruiken te bewaken.
  • Dat natuur en landschap (daar waar passend) de status krijgt van sportlocatie, vergelijkbaar aan andere (top) sportlocaties in Nederland.
  • Een investering in de komende kabinetsperiode om de financieringsbasis voor het verwerven, inrichten, beheren, zoneren en ontsluiten van natuur en landschap voor sporters en recreanten te verduurzamen.
  • Ondersteuning van pilotprojecten waarbij buitensport geïntegreerd wordt in het Nationaal Natuurnetwerk.
  • Participatie en afstemming tussen de ministeries van EZ, VWS en I&M om belemmeringen voor sport- en natuurinitiatieven op Rijksniveau aan te pakken.
  • Inzet Rijk bij een maatschappelijke campagne voor bewustwording van het belang van natuur en landschap voor sport en gezondheid.


Dit manifest wordt gesteund door:
- NOC*NSF
- Natuurmonumenten
- LandschappenNL
- Vereniging Sport en Gemeenten.

Naar buitensport en natuur voor iedereen 300x200Alliantie Naar buitensport en natuur

De ondertekenaars van het manifest: Teo Wams (directeur Natuurmonumenten), André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten), Jan Berent Heukelsfeldt Jansen (voorzitter Watersportverbond), Mark Torsius (manager NTFU), Inga Wolframm (manager KNHS), Paul Sanders (directeur KWBN), Onno Terlouw (manager Sportvisserij Nederland), Gerard Dielessen (algemeen directeur NOC*NSF) en Jantine van der Vlist (oud-beachvolleybalster). Aangeboden aan Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Antje Diertens (D66).