Input Sport voor verkiezingsprogramma’s

Marit 300x200

"Ieder talent is begonnen en ontdekt op de club"

NOC*NSF droomt van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Daarom moet iedereen kunnen sporten. Om dat te realiseren zijn optimale sportomstandigheden nodig.

De maatschappelijk impact van sport is groot. Sport is het cement van de samenleving. Bijna 25.000 verenigingen en een miljoen vrijwilligers zorgen ervoor dat wekelijks bijna 5 miljoen mensen, jong en oud, bij een vereniging sporten. Deze sportclubs en vrijwilligers vormen een belangrijke en unieke basis van de Nederlandse sociale infrastructuur. Op het sportveld en in de sportkantine maakt het niet uit waar je vandaan komt. Samen sporten en genieten van sport helpt om de toenemende tweedeling in de maatschappij tegengaan. En van bewegen gaan kinderen beter leren. Sporten houdt miljoenen mensen fit en helpt (chronisch) zieken aan een betere gezondheid. Topsporters inspireren ons om het beste uit ons zelf te halen, zorgen voor trots en verbinding in de samenleving en dragen Nederland op een positieve manier uit in de wereld. Ook grote sportevenementen zetten Nederland op de kaart.

Sport kan in de toekomst een nóg een grotere impact hebben in de samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Van de sport vraagt dat om een investering in een goed aanbod, perfecte begeleiding, open clubs en een schone sport. Van de overheid vraagt dat om een brede visie op sport en een investering in onze unieke sportinfrastructuur. Sport en overheid moeten toewerken naar een gezamenlijke agenda waarbij slimme verbindingen met zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven centraal staan, zodat de investeringen in sport maatschappelijk veel meer kunnen renderen.

Hoe winnen we met sport?
1. Investeer in de unieke Nederlandse sportinfrastructuur zodat iedereen kan sporten en onze topsporters de mogelijkheid krijgen om te excelleren.
2. Maak slimme verbindingen met zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven om het maatschappelijk rendement van sport te vergroten.
3. Zet Nederland met sport op de kaart en door te investeren in innovatie en sportevenementen.

Pleinvoetbal 300x200

Iedereen kan genieten van sport door de unieke Nederlandse sportinfrastructuur

Zorg voor betaalbare, toekomstbestendige sportaccommodaties van hoge kwaliteit.
Nederland beschikt over uitstekende sportaccommodaties. Deze worden grotendeels door gemeenten gefinancierd. Er zit grote druk op de gemeentelijke financiën waardoor kritisch wordt gekeken naar nieuwe investeringen en beheer en onderhoud van bestaande accommodaties. De lokale overheid heeft hier een primaire verantwoordelijkheid. De rijksoverheid kan de gemeenten en sportverenigingen wel een flinke steun in de rug geven.
• Zorg voor een gunstig fiscaal regime voor de sport. Het btw-regime voor sportaccommodaties moet van de Europese Commissie worden aangepast. Dat kost eigenaren van sportaccommodaties 200 tot 400 miljoen euro per jaar. Compenseer gemeenten en sportverenigingen voor dit btw-nadeel. Investeer ook in fiscaal vriendelijk geven aan sport, door het instellen van een multiplier.
• Verhoog het budget van de Duurzaamheidsregeling voor sportverenigingen, zodat meer sportverenigingen energie(kosten) kunnen besparen. De Duurzaamheidsregeling voor sportaccommodaties wordt overvraagd, veel verenigingen profiteren nog niet. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt bij aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Maak de sportclub het hart van de wijk dat voor iedereen toegankelijk is
Doordat de overheid steeds meer taken neerlegt op het niveau van de buurt ontstaan kansen voor sportclubs met een open houding. Uit onderzoek blijkt dat sportclubs floreren die in staat zijn om nieuwe verbindingen aan te gaan en dat mensen langer blijven sporten als ze lid zijn van een club. Dat vraagt om excellente bestuurders met een duidelijke visie op de ontwikkeling van de club en sterk kader dat bestaande en nieuwe doelgroepen kan begeleiden. De rijksoverheid kan sportverenigingen daarbij ondersteunen.
• Financier opleiding en bijscholing van sporttechnisch/gespecialiseerd kader (trainers, coaches, verenigingsondersteuners en arbiters) zodat meer mensen langer blijven sporten op de club. De coach is essentieel voor het plezier in het sporten. Er komt een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de coach te liggen ten aanzien van veiligheid.
• Geef meer sturing op de rol en het profiel van buurtsportcoaches. De buurtsportcoach helpt clubs bij het leggen van verbindingen met andere sectoren zoals onderwijs en zorg. De buurtsportcoach pakt de verbindende rol niet altijd naar wens op.

Investeer in de verdere ontwikkeling en optimalisering van de Nederlandse talent- en topsportontwikkeling en topsportinfrastructuur.
Het Nederlandse model van topsportinfrastructuur en trainingscentra werkt bijzonder kostenefficiënt. Nederland behoort tot de beste 10 sportlanden in de wereld. Daar zijn we trotst op. Deze prestaties komen niet vanzelf. Om nu en in de toekomst tot de top 10 te blijven behoren zijn investeringen in de topsportinfrastructuur noodzakelijk.
• Er worden steeds hogere eisen gesteld aan sporters om de top te halen. Tegelijkertijd blijft het aantal talentvolle sporters in Nederland groeien. Zorg voor een optimale dagelijkse trainingssetting met o.a. onderwijs, beschikbaarheid en kwaliteit van faciliteiten en specialisten en een (excel)lerende omgeving voor talenten- en topsportprogramma’s zodat sporters zich optimaal kunnen ontwikkelen.
• We willen structureel bij de beste 10 topsportlanden van de wereld blijven horen en in meer sporten op het podium komen. Talentprogramma’s zijn daarvoor essentieel. Ondersteun en professionaliseer de talenten- en topsportprogramma’s van sportbonden van regionaal tot nationaal niveau.
• Binnen de onderwijswetgeving ontstaat steeds meer ruimte voor ontwikkeling van talent. Er zijn kostbare faciliteiten nodig om daadwerkelijk invulling te geven aan flexibiliteit op maat voor sporttalent. Pas de regels, bijvoorbeeld voor het leenstelsel, zo aan dat een sporter maximale flexibiliteit heeft.
• De carrière van een topsporter loopt tot +- 30 jaar. Het overgrote deel van de topsporters heeft een inkomen rond het minimumloon en kan niet sparen tijdens zijn carrière. Investeer in een overbruggingsregeling voor topsporters waardoor ze kunnen studeren of worden begeleid naar een nieuwe carrière.

Genereer extra middelen voor de sport met een bijdrage vanuit online kansspelen 
Kansspelafdrachten vormen sinds 1961 de basis onder onze unieke sportinfrastructuur. Het kansspelbeleid wordt gemoderniseerd. NOC*NSF steunt de modernisering van de online kansspelmarkt in ons land, door middel van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA). De Nederlandse sport onderschrijft de noodzaak om snel tot goede regulering van een markt te komen die voorheen in het duister bleef. Maar dit brengt ook uitdagingen voor de sport mee. Sportwedstrijden en -uitslagen worden gebruikt om een attractief spelaanbod voor de consument op te stellen. KOA voorziet echter nog niet in een fair share voor de sport, terwijl het aanbieden van sportweddenschappen wel een zware verantwoordelijkheid bij de sport legt voor het ondervangen van risico’s als sportfraude en manipulatie.
• Werk in samenspraak met de sport en kansspelaanbieders een bijdrage vanuit online kansspelen voor sport verder uit. Sportbonden, competities en clubs investeren zelf in opleiding, begeleiding en voorlichting van sporters. Mede hierdoor heeft Nederland een attractieve, kwalitatieve en betrouwbare sportcultuur. Die willen we in de toekomst graag behouden en versterken.
• Fair play is een groot goed in de sport. Ondersteun de sport in de uitvoering van integraal programma Sport & Integriteit, waarin wordt ingezet op preventie, detectie, handhaving en correctie.

 

Kids vriendschap 300x200

Meer maatschappelijk rendement door slimme verbindingen

Zorg voor een betere verbinding tussen de sportclub en de school.
De bewegingsontwikkeling bij kinderen loopt hard achteruit. Doordat we steeds meer zitten is de noodzaak van goed leren bewegen enorm toegenomen. De school heeft hier een verantwoordelijkheid. Door slim samen te werken tussen school, sportclub en kinderopvang kan ook in de naschoolse periode (van 14.30 tot 17.30) enorme winst gehaald worden met bewegen.
• Gymles legt de basis voor een actieve leefstijl. Gymles is net als taal en rekenen een leervak. Stel daarom verplicht dat de gymles wordt gegeven door een gekwalificeerde vakleerkracht.
• Kinderen moeten hun talenten nog gaan ontdekken. Het is van belang dat ze zich ook na schooltijd onder deskundige begeleiding kunnen ontwikkelen. Ontwikkel hiervoor een integraal beleid gericht op de samenwerking tussen school, kinderopvang, sport (en cultuur).
• De sportclub is vooral in de avond en in het weekend open omdat deze op vrijwilligers draait. Om meer mensen te kunnen laten sporten moeten de openingstijden worden verruimd. Geef sportclubs een impulssubsidie om hun normale ‘openingstijden’ te verlengen van de avond naar de middag, met professioneel kader, zodat sportclubs multisportaanbod kunnen bieden als opstap naar de sportclub.
• Er zijn scholen waar geen gymnastieklokaal in de buurt is. Door de reistijd wordt het aanbod van 2 uur gymles per week soms niet gehaald. Maak het mogelijk om op de sportclub ook andere lessen te volgen zodat dat probleem kan worden opgelost.

Door te investeren in preventie met sport en bewegen kunnen zorgkosten omlaag
Sport en bewegen maakt mensen sterk en veerkrachtig. Het vermindert stress en voorkomt ziekte. Bovendien herstellen mensen sneller na een ziekte als ze fit zijn. De geschatte directe zorgkosten als gevolg van onvoldoende bewegen bedragen voor volwassenen 471 miljoen euro per jaar. Door vanuit preventie(budgetten) te investeren in sport en bewegen kunnen de zorgkosten omlaag.
• Mensen worden steeds ouder en de zorgkosten blijven stijgen. Sporten kan voorkomen dat mensen ziek worden. Richt de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zo in dat geïnvesteerd kan worden in preventie.
• Steeds meer mensen hebben te kampen met overgewicht. Met persoonlijke begeleiding lukt het om mensen duurzaam aan het sporten te krijgen. Maak leefstijlinterventies onderdeel van de basisverzekering zodat de huisarts kan doorverwijzen naar gespecialiseerde sportclubs.
• 17% van de jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar zit met zware burn-out klachten thuis. Sport helpt in het verminderen van de stressklachten, verbetering van de conditie en daarmee het werkvermogen. Stimuleer duurzame inzetbaarheid door bedrijfssport en bedrijfsfitness niet als loon in natura te zien en binnen de Werkkostenregeling te waarderen op nihil.

Zorg ervoor dat iedereen mee kan doen en zet sport daarbij in als middel
Ieder mens heeft behoefte om zich met en aan anderen te verbinden. Mensen zoeken nieuwe manieren daarin. Sport biedt door zijn zeer uiteenlopende en diverse verschijningsvormen volop mogelijkheden om mee te doen.
• De sportparticipatie is het laagst in wijken met een lage Sociaal Economische Status (SES). In 500 wijken, geconcentreerd in de grote steden, is de participatie zelfs minder dan 20%. Om gericht in die wijken aan de slag te gaan worden clubs die daaraan kunnen bijdragen met een tijdelijke 'impulssubsidie' van Sociale Zaken ondersteund.
• Mensen kunnen door te sporten (weer) in een ritme komen. In Leeuwarden en Rotterdam zijn succesvolle trajecten ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. Maak sport een onderdeel in de bemiddeling naar werk.
• Uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien Nederlanders het belangrijk vindt om zich in te zetten voor de samenleving. De sport draait op 1 miljoen vrijwilligers. Leg geen beperkingen in wetten en regels op het doen van vrijwilligerswerk.
• Er ontstaat een steeds grotere tweedeling in de samenleving die al op jonge leeftijd begint. Kinderen spelen niet meer met elkaar. Het Jeugdsportfonds zet zich ervoor in dat kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen sporten. Ondersteun het Jeugdsportfonds in haar maatschappelijke opgave.

Tour de France 2015 in Zeeland 300x200

Zet Nederland op de kaart met sport

Investeer in evenementen en de innovatieve kracht van sport
Nederland blinkt wereldwijd uit in sport. Sport is bij uitstek een thema dat Nederland nog meer kan inzetten voor Hollandpromotie. Ook evenementen inspireren, maken trots en zetten Nederland op de kaart. De enorme hoeveelheid grote en kleine sportevenementen staan bijna dagelijks garant voor een positieve dynamiek in de samenleving en zijn een motor voor economische en sociale activiteit. Honderdduizenden vrijwilligers maken de organisatie van deze evenementen iedere week weer mogelijk.
• Steden acquireren tour- en girostarts niet alleen om het sportieve element maar ook omdat het een economisch doel dient. Maak nadrukkelijker verbinding tussen sportevenementen en Economische Zaken zodat de internationale bekend van Nederland wordt vergroot.
• Nederland is goed in het organiseren van sportevenementen met een hoge kwaliteit. Evenementen zijn een uitstekend en goedkoop vehicle om de waarde van Nederland wereldwijd uit te dragen. Richt een apart fonds in voor Multisport-evenementen waarin zowel overheden als bedrijfsleven participeren.
• Het topsectorenbeleid wordt gewijzigd en zal zich meer gaan richten op thema’s. Gezien de impact van sport ligt het voor de hand om dit thema hoog op de agenda te zetten. Faciliteer samenwerking op het gebied van kennis en innovatie tussen overheid, sport het bedrijfsleden, universiteiten en onderzoekscentra om de positie van sport nog sterker te maken.