Foto duale carriere 88x62

Zes tips op een rij

91

Tips voor topsporters en talenten in het onderwijs

Ga je naar school, of studeer je naast je topsportcarrière? Wij hebben zes tips op een rij gezet over topsport en onderwijs.

Tip 1

Volg je een voltijdse opleiding in het MBO? Dan kun je een OV-reisproduct aanvragen, ook als je nog geen 18 jaar bent. Regel op tijd de DigiD met sms-controle en kijk hier voor meer informatie.

Tip 2

Heb je vragen over de financiële mogelijkheden voor ondersteuning bij jouw opleiding in het MBO? Kijk hier voor de voorwaarden van de studiefinanciering. Let hierbij op de voorwaarden van de prestatiebeurs. De lening die je tijdens de opleiding kunt ontvangen, wordt omgezet in een gift als je een diploma binnen tien jaar haalt. Indien je geen diploma behaalt, dan moet je alles terugbetalen: de basisbeurs, de aanvullende beurs en het OV-reisproduct.

Tip 3

Een groot aantal HBO-instellingen en universiteiten heeft het Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT) ondertekend. Welke onderwijsinstellingen dit zijn, vind je hier. Een groot aantal onderwijsinstellingen biedt - naast de landelijke financiële regelingen (lening, aanvullende beurs, OV-reisproduct) - voor topsporters aanvullende financiële tegemoetkomingen. Welke financiële tegemoetkoming dit is, verschilt per onderwijsinstelling. Ga naar de topsportcoördinator van jouw instelling of de studieadviseur van jouw opleiding en vraag naar de mogelijkheden.

Tip 4

Vallen een tentamenperiode en een belangrijk toernooi/ trainingskamp/ kwalificatiemoment samen? Ga dan op tijd naar de studieadviseur van jouw opleiding om de mogelijkheden te bespreken voor meer flexibiliteit. Let hierbij op de deadlines voor het indienen van een verzoek bij de Examencommissie.

Tip 5

Wil je gaan studeren? Oriënteer je dan tijdig op een vervolgopleiding. Onderzoek in eerste instantie waar jouw talenten en ambities liggen en ga daarna kijken welke opleiding het beste hierbij aansluit. Inschrijven bij een Hogeschool of Universiteit moet voor 1 mei! Ga tijdig in gesprek met de studieadviseur of topsportcoördinator van de opleiding om de haalbaarheid te bespreken van de combinatie van jouw sportprogramma en de opleiding. Zorg dat je dit gesprek hebt vóórdat het nieuwe studiejaar begint (uiterlijk in mei of juni), zodat jouw opleiding beter rekening houden met jouw wensen t.a.v. flexibel onderwijs. 

Voor meer informatie over de stappen die je kan nemen, klik hier.

 

Tip 6

Doe je dit jaar (gespreid) eindexamen? Maak dan een tijdige planning samen met de LOOT-coördinator/ mentor van jouw opleiding en jouw (leefstijl-)coach. Voor sommige (WK- en EK-)toernooien bestaat de mogelijkheid dat je toetsen in het buitenland onder bijzondere voorwaarden kunt afleggen. Bespreek tijdig de mogelijkheden en voorwaarden.

Met dank aan www.werkenindesport.nl