vrouwenvoetbal 335x194 Dag 20: 181 nieuwe projecten ondersteund door Sportimpuls
vrouwenvoetbal 970x400

Dag 20: 181 nieuwe projecten ondersteund door Sportimpuls

De wijk Malburgen in Arnhem-Zuid is een typische krachtwijk. Eén op de vijf inwoners heeft een laag besteedbaar inkomen en 13 procent heeft geen werk. Zo'n 36 procent van de bevolking is van niet-Westerse komaf. Midden in de wijk ligt het beweegcentrum Formupgrade. “Wij bieden fitness en fysiotherapie en willen mensen op een verantwoorde manier in beweging laten komen”, vertelt algemeen directeur Thomas Verheij. “Kenmerkend is de multidisciplinaire samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, sportbegeleiders en personal trainers.”

In 2012 begon Formupgrade met de Beweegkuur, die werd gesubsidieerd vanuit de Sportimpuls. “Sindsdien hebben wij via dit project zo'n 400 bewoners van Malburgen in beweging gebracht”, weet Verheij. “Deze mensen zouden nooit in beweging zijn gekomen zonder de steun en inspanning van organisaties zoals NOC*NSF. Het is daarom belangrijk dat we lokaal samenwerking blijven opzetten tussen sportaanbieders en landelijke organisaties. Op deze manier kunnen we de sportparticipatie in Nederland positief beïnvloeden."

Heel veel huisartsen verwijzen hun patiënten door naar Formupgrade, omdat zij merken dat de resultaten goed zijn. Helaas lukt het hen niet om de grote groep allochtone vrouwen in Malburgen door te verwijzen. Grote probleem is het feit dat er nauwelijks geschikt aanbod is voor deze doelgroep. Formupgrade is daarom in november gestart met een nieuwe Beweegkuur, speciaal voor (niet-Westerse) allochtone vrouwen van 18 jaar en ouder. Verheij: “Onze hoofddoelstelling is deze vrouwen door te laten stromen naar een regulier sportaanbod, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt in geloof of afkomst, maar waar wel rekening gehouden wordt met elkaars normen en waarden.”

Tegelijkertijd wordt er een uitgebreid en passend aanbod ontwikkeld bij Formupgrade en de sportverenigingen in de wijk, samen met de buurtsportcoaches en de wijkclub.

De Beweegkuur voor allochtone vrouwen in Arnhem is één van de 181 projecten die het afgelopen jaar zijn gestart in het kader van de Sportimpuls. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. ZonMw zorgt in opdracht van VWS en in samenwerking met NOC*NSF voor de uitvoering van de Sportimpuls.

Annemieke Bekkers, programma-secretaris bij ZonMw: “In eerdere rondes zagen we veel meer aanbodgerichte aanvragen waarbij slechts één sport- of beweegaanbieder betrokken was. Het is mooi om te zien dat er dit jaar zoveel lokale organisaties uit verschillende sectoren hun krachten hebben gebundeld om voor inactieve mensen beweegaanbod te verzorgen dat laagdrempelig is en gebaseerd op wat deze mensen zelf graag willen. Daarnaast is het opvallend dat de doelgroepen volwassenen en ouderen meer aan bod komen dan in voorgaande jaren.”

Naar schatting hebben in Nederland 400.000 jeugdigen tot 21 jaar om financiële redenen geen toegang tot sport. Dit jaar is ongeveer vijf miljoen euro beschikbaar voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. 59 projecten worden vanuit deze regeling gefinancierd. Bekkers heeft mooie projecten voorbij zien komen: “Zo wordt er in de Schilderswijk in Den Haag een buurtsportvereniging opgezet die er op is gericht om meisjes op een betaalbare en veilige manier aan sport te kunnen laten doen. Zij kunnen straks onder meer kiezen uit volleybal, handbal, kickboksen, voetvolley en wandelen. Juist doordat er door de sportaanbieders intensief wordt samengewerkt met de gemeente, scholen, welzijn en de bewonersorganisatie is de kans groot dat veel van de meisjes die nu nog niet kunnen sporten over twee jaar wel actief zullen zijn.”


- Download hier de lijst van gehonoreerde projecten Sportimpuls 2014.
- Download hier de lijst van gehonoreerde projecten Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten.
Deel dit via:

Bekijk een praktijkvoorbeeld van het Sportimpuls-project op sportlandgoed De Haamen in het Limburgse Beek.