Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten EYOF Tbilisi 2015 voor EYOF Team Netherlands

Van 25 juli 2015 tot en met 1 augustus 2015 vindt in Tbilisi het European Youth Olympic Festival (EYOF) plaats. Voor diegenen die straks op het EYOF namens Nederland uitkomen geldt een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door EOC en IOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter , aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten European Olympic Festival Baku 2015 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van het EYOF. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In vier bijlagen wordt respectievelijk (2) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (3) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (4) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van het EYOF welke kleding moet worden gedragen.

Via het accreditatiesysteem “mijn gegevens” ondertekenen de topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Els van Kernebeek: els.vankernebeek@nocnsf.nl)

Downloads (pdf):

- Overeenkomst Sporter
- Overeenkomst Begeleider
- Overeenkomst Bond
- Bijlage 1 Eligibility Conditions Form
- Bijlage 2 Regels Olympic Charter
- Bijlage 3 Richtlijnen Wedstrijdkleding
- Bijlage 4 Kledingprotocol