Banner Talentdag

Wat is talentherkenning?

Talentherkenning is zelden of nooit een momentopname maar eerder een proces. Wij spreken dan ook bij voorkeur van talentidentificatie en talentbevestiging, omdat we na de eerste inschatting een fase voorzien waarin de mate van talent nader kan worden ingeschat en bevestigd. Deze bevestigingsfase vindt plaats in een meer specifieke context, een daarvoor ingericht en gestructureerd sportprogramma, waarin de respons van het talent op basis van een zo breed mogelijk scala van kenmerken, indicatoren en waarnemingen wordt geregistreerd en geanalyseerd.

Uitgangspunt dat wij hierbij hanteren is dat de start van dit proces ongeveer acht jaar voordat je zou kunnen presteren bij de senioren plaatsvindt (zie de Weg naar het Podium).

Om die talenten te vinden die een reële kans maken op een plaats in de mondiale top moeten topsportorganisaties gestructureerde identificatie en opleidingswegen opzetten. Het proces moet zoveel als mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en inzichten, aangevuld met en getoetst aan de kennis, ervaring en intuïtie van vakmensen met naam en reputatie in de sport (de zeer ervaren coaches met een oog voor toptalent!).

De zoektocht is niet naar bovengemiddeld talent, maar naar zogenaamde High Potentials. Dit zijn op vele punten excellerende jonge sporters.

De Weg naar het Podium

In Nederland vindt de kennismaking met sporten veelal plaats op school, binnen het gezin of bij de sportvereniging. Essentieel hierbij is dat kinderen het plezier van sport inzien. Hiernaast is het belangrijk dat kinderen leren bewegen, dat hen het fysieke alfabet (=basisvormen van bewegen) wordt aangeboden en dat zij kennismaken met meerdere sporten en wedstrijdsport.

Dit palet aan werkzaamheden, die veelal moeten plaatsvinden rond de basisschool-leeftijd, moet er uiteindelijk aan bijdragen dat kinderen, ouders en begeleiders aanleg en mogelijke sportvoorkeur spelenderwijs leren verkennen en ontdekken. Op deze manier wordt niet alleen een stevige basis gelegd die van grote meerwaarde is voor een levenslange sportloopbaan, maar ook voor topsport.

Daarom is NOC*NSF ook van mening dat kinderen dagelijks een uur op en rond school moeten kunnen bewegen en sporten en dat alle kinderen minimaal twee uur per week gymles moeten krijgen van een bevoegde (vak)leerkracht.

De fase waarin vervolgens begrippen als talentherkenning en –ontwikkeling voor het eerst worden gebruikt en sporters kunnen worden aangemerkt als talent, vindt hierna plaats.

Als uitgangspunt hanteren we bij talentontwikkeling een periode van acht jaar als voorbereiding op presteren in het internationale seniorenveld. Dit geldt als algemeen uitgangspunt in het model van talentidentificatie en talentontwikkeling; de werkelijke duur van deze voorbereiding kan langer of korter duren. Het streven is dat topsportorganisaties (veelal sportbonden) talenten gedurende deze tijd actief en met toenemende intensiteit gaan begeleiden. Dit betekent dat acht jaar voor het podium bekend moet zijn wie de talenten zijn die begeleid moeten worden.

Het Talentidentificatie- en bevestigingsprogramma heeft dan ook tot doel om een zo groot mogelijke groep talenten te screenen om degene met de meeste potentie te kunnen rekruteren. In een intensief vervolgtraject wordt talent en potentie tot doorontwikkeling vastgesteld.

Het Talentontwikkelingsprogramma geeft vervolgens vorm aan de doorontwikkeling van sporters naar het senioren niveau, met als doel het mondiale podium. Het programma moet kwantitatief en kwalitatief mondiaal concurrerend zijn. De focus in het programma ligt op het ontwikkelen van de sporter.

Tot slot bereidt het Podiumprogramma sporters voor met realistische kansen op podiumplaatsen op internationale titeltoernooien. De focus in dit programma verschuift van ontwikkeling naar het presteren van de sporter.

Meer weten over de werkzaamheden van NOC*NSF op het gebied van Talentidentificatie en –ontwikkeling, klik hier

Deel dit via:

De Profielen