Subsidiemogelijkheden via Sportinnovator

De subsidiemogelijkheden voor sportinnovaties zijn verruimd, en aan te vragen via www.sportinnovator.nl.  

Het Topteam Sport, waar NOC*NSF technisch directeur Maurits Hendriks deel van uit maakt, heeft in 2015 op basis van gesprekken met sporters, ondernemers, sport- en onderzoekorganisaties en provincies en gemeenten de Kennis- en Innovatieagenda Sport voor de minister opgesteld.

Hiermee adviseerde het Topteam hoe sportinnovaties in de toekomst in Nederland een impuls kunnen krijgen. Sportinnovatie in Nederland moet meer dan in het verleden impact krijgen voor topsporters, breedtesporters en mensen met een minder actieve leefstijl.

De minister maakte daarop ook bekend het budget voor sportinnovatie te verdubbelen, waarmee er 1 miljoen euro per jaar extra beschikbaar komt. Cofinanciering (50%) is wel een vereiste voor alle voorstellen.

Nu de agenda is goedgekeurd, roept het Topteam initiatiefnemers op om met voorstellen voor goede ideeën en projecten te komen. Hiernaast start het Topteam een project om te komen tot een ‘Sport Data Valley’ waarin data worden opgeslagen en gedeeld, waarvoor dit jaar ook partners worden gezocht.

Het geld wordt verdeeld via het meerjarige programma Sportinnovator. Voor meer informatie en voor het indienen van subsidieaanvragen, zie www.sportinnovator.nl.