Dé sporter bestaat niet: wie is de sporter?

Wie is de sporters 300x200
Bijna 70% van Nederland sport. Van de Nederlanders die nu ‘niet of weinig’ sporten zegt 1,2 miljoen genoeg motivatie te hebben om direct met sporten te beginnen als echt aan hun behoefte wordt voldaan. Voorwaarde is dat sport meer gecombineerd kan worden met gezin, school, opleiding of werk.

Om Nederland gezonder, vitaler en sterker te maken, willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders regelmatig genieten van allerlei soorten sport. Actief sporten is een uitstekende manier om te bouwen aan een beter Nederland, want je geeft iedere Nederlander een leven lang sportplezier, met een gezondere, vitalere en sterkere samenleving als gevolg. Dit vertaalt zich in de ambitie van de sportbonden en NOC*NSF om in de periode tot en met 2016 10% meer mensen vaker en actiever te laten sporten.

In de Sportagenda 2016 is deze ambitie geconcretiseerd naar de volgende vier streefcijfers:
 • MEER: sporter (min. 12x p/j) van 65% naar 75% van de bevolking
 • VAKER: regelmatige sporter (min. 40 wkn p/j) 50% naar 60%
 • ACTIEF: combinorm van 60% naar 70% 
 • LANGERE PERIODE: lidmaatschappen van 29% naar 35%.

NOC*NSF doet meer dan ooit frequent en structureel onderzoek naar de motieven en drijfveren van de Nederlander om te gaan sporten en bewegen. De Sportersmonitor en de SportAanbiedersMonitor zijn daar de terugkerende kernonderzoeken van. Beide zijn uitgebreide panelonderzoeken. Voor de Sportersmonitor wordt een panel van n=4.500 representatief voor Nederland 5 - 80 jaar bevraagd. Het panel achter de Sportaanbiedersmonitor bestaat uit ruim 1.400 sportverenigingen. De twee monitoren geven oplossingsrichtingen voor het complexe vraagstuk:

Hoe krijgen we meer mensen, vaker, actief aan het sporten gedurende een langere periode van hun leven?

Om de ambitie te realiseren is het essentieel dat de sport marktgericht is en het aanbod duidelijk afstemt op bewust gekozen leeftijdssegmenten in combinatie met gedragsaspecten. Het marktgerichte opereren kan het best worden opgesplitst in twee aandachtsgebieden:

 • Behouden van huidige sporters door het aantal uitstromers aanzienlijk te verminderen;
 • Werven van nieuwe sporters door:
   - Activeren van kansrijke doelgroepen, het ‘laaghangend fruit’;
   - En het stimuleren van inactieve Nederlanders met voldoende sportintentie, het ‘middelhangend’ fruit.

De meest in het oog springende feiten uit de monitoren zijn: 

 • 69% van de Nederlanders heeft in 2012 gesport;
 • 90% van de sportverenigingen heeft een groeiambitie;
 • 80% van de sportverenigingen vindt dat ze een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben;
 • Van de Nederlanders die nu ‘niet of weinig’ sporten, zeggen 1.2 miljoen genoeg motivatie te hebben om direct met sporten te beginnen als echt aan hun behoefte wordt voldaan;
 • Potentiële sporters willen graag meer flexibele vormen van lidmaatschap: ‘strippenkaarten’, ‘kwartaalabonnementen’, meerdere sporten en verenigingen op één lidmaatschap;
 • De motivaties om te gaan sporten verschillen sterk per leeftijdssegment en per type sporter;.
 • De meest kansrijke doelgroepen staan positief tegenover het sporten bij een sportaanbieder.

De +10% is ambitieus, maar haalbaar

De Sporters- en SportAanbiedersMonitor 2012 laten zien dat de ambitie van +10% zeer ambitieus is, maar in een aantal scenario’s wel haalbaar. Voorwaarde is dat sportverenigingen en sportbonden ondernemender moeten gaan denken en handelen; van aanbodgericht denken naar vraaggericht denken. De centrale vraag is wat wil de - potentiële - sporter en hoe kan ik hem of haar optimaal bedienen (marktdenken). Oftewel sport aanbieden op het moment, op de manier, op de locatie en voor de prijs die aansluit bij de doelgroep(en). Oplossingsrichtingen die de monitoren geven zijn

 • Het flexibiliseren van traditionele lidmaatschapsprincipe;
 • Sport meer combineren met gezin, school, opleiding of werk. Hiervoor aanbod, begeleiding en faciliteiten creëren vooral voor het leeftijdssegment 25-40 jaar.

Het doel van de publieksversie en de monitoren, die hieronder te downloaden zijn, is om bij te dragen aan de bewustwording hoe sportparticipatie te verhogen.

>> Publieksversie ‘Wie is de sporter?’
>> Sportersmonitor 2012
>> SportAanbiedersMonitor 2012

Downloads

>> Wie is de sporter? 
Online versie

>> Wie is de sporter? 
PDF versie

>> Sportersmonitor
Online versie

>> Sportersmonitor
PDF versie

>> SportAanbiedersMonitor
Online versie

>> SportAanbiedersMonitor
PDF versie