Sport en Europa

Horden indoor 332x269
Er bestaan op Europees niveau subsidiemogelijkheden waarvoor ook sportverenigingen en sportorganisaties in aanmerking komen. Het NOC*NSF-project ‘Sport & Europa, wensen en mogelijkheden’ is erop gericht de kennis over die subsidiemogelijkheden te vergroten en de Nederlandse sport te helpen beter van de mogelijkheden gebruik te maken. Met het Verdrag van Lissabon is de weg vrijgemaakt voor een Europees sportprogramma. Het project ‘Sport & Europa’ heeft ook als doel hierover informatie te geven en met de sport in discussie te treden.
Lees meer >>

Uitgelicht

mic108x78
Wat vindt u?Geef uw mening over kwesties met betrekking tot Sport en Europa.
SportSubsidieWijzer 108
SportsubsidiewijzerKlik hier voor de Sportsubsidiewijzer.