Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten European Youth Olympic Festival Sarajevo 2019 voor Talent TeamNL

Van 10 tot en met 15 februari 2019 vindt in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, het European Youth Olympic Festival plaats (EYOF) plaats. Voor diegenen die straks op het EYOF namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC (en EOC) bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten European Youth Olympic Festival Sarajevo 2019 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, talentvolle sporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van het EYOF. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In vier bijlagen wordt respectievelijk (2) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (3) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (4) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van het EYOF welke kleding moet worden gedragen.

De Overeenkomsten voor het EYOF zijn gebaseerd op de Overeenkomst PyeongChang 2018, die tot stand gekomen is na diverse overleggen met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de talentvolle sporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).

Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org

Downloads (pdf):

Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019 Talentvolle sporter
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019 Begeleider
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019 Sportbond
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019, Bijlage 1 Verklaring organisatiecomité
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019, Bijlage 2 Regels IOC (en tevens EOC)
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019, Bijlage 3 Richtlijnen Wedstrijdkleding
Overeenkomst EYOF Sarajevo 2019, Bijlage 4 Kledingprotocol
- NOC*NSF Marketingrichtlijnen OS en PS 2016-2020