Stap 5. Maak een plan en begroting

header_stap5
Zorg dat in je plan de volgende zaken terugkomen:

- Stel je doelen vast. Bijvoorbeeld één G-team met x aantal leden gestart; accommodatie toegankelijk gemaakt; samenwerking gestart met buurtsportcoach; één activiteit opgezet waaraan sporters met en zonder beperking deelnemen.

- Stel vast wat er minimaal nodig is om je doelen te behalen. Maar een lijst van eisen waaraan minimaal voldaan moet zijn en een lijst van wensen die uitgevoerd kunnen worden als tijd en financiën dat toelaten Maak een overzicht van de rol- en taakverdeling, wie doet wat? Hierin zijn ook rollen en taken opgenomen van betrokken mensen die niet in de commissie zitten.

- Maak een planning. Stel je deadlines vast en voer go/no go momenten in.

- Maak een begroting. Het opstarten van aangepast sporten kan mogelijk extra (eenmalige) kosten met zich meebrengen. Denk aan:
  • Aanschaf materiaal
  • Bijscholingen van trainers-coaches
  • Verbeteren toegankelijkheid
  • Communicatiekosten
  • Maak een communicatieplan, hoe ga je de doelgroep bereiken, hoe ga je aan je leden communiceren over wat je doet?

Klik hier voor tips over het vinden van financiële middelen.

Klik hier voor tips over trainingsaanpak, competitie mogelijkheden, gezamenlijke verenigingsactiviteiten, vrijwilligersinzet, etc.

Bekijk hier verschillende goede voorbeelden uit de praktijk.

Deel dit via: