Stap 4. Bind partners aan je initiatief

header_stap4 Ga vooral samenwerking aan met allerlei partijen die zich met (sport voor) mensen met een beperking bezig houden. Er bestaat een vrijwel landelijk dekkende samenwerkingsstructuur voor sport voor mensen met een beperking waarbij regionale sportservicepunten alle relevante partijen in een regio met elkaar verbinden. Zij kunnen je dus helpen om met de juiste mensen in contact te komen.

Ook de sportbond kan je vaak verder helpen, bijvoorbeeld met informatie over opleiding van trainers. Meer informatie is te vinden op: 

www.paralympisch.nl/zelf-sporten/landkaart-gehandicaptensport
www.paralympisch.nl/zelf-sporten/contactgegevens-bonden

Daarnaast kunnen gemeente en fondsen zoals NSGK en Fonds Gehandicaptensport helpen bij het leggen van contacten en bij (opstart)financiering.

Tot slot is het belangrijk om je doelgroep te laten weten dat je bij de club kunt sporten en om samenwerking te zoeken met organisaties die contact hebben met je doelgroep. Sommige fysiotherapeuten werken bijvoorbeeld graag samen met een sportclub; of een school voor speciaal onderwijs wil gebruik maken van het aanbod, of misschien kun je een presentatie geven tijdens een ouderavond.
Deel dit via: