Stap 2. Stel werkgroep of commissie samen

header_stap2
Stel een commissie aangepast sporten samen die de plannen gaat bedenken en uitvoeren en die het bestuur kan adviseren. Zo is de rolverdeling duidelijk en kunnen de leden van de commissie zich concentreren op het creëren van het aangepaste sportaanbod. De commissie maakt een plan; inventariseert de haalbaarheid daarvan; en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Tot slot blijft de commissie het aanspreekpunt als het sportaanbod is opgestart. De commissie houdt het bestuur op de hoogte, onderneemt actie als dat nodig is en zorgt ervoor dat het sportaanbod blijft bestaan.

De commissie bestaat idealiter uit:

1. de initiatiefnemer (degene die bijeenkomsten voorzit en de taken binnen de werkgroep coördineert);

2. een bestuurslid (jeugdzaken of volwassenenzaken);

3. een trainer- en/of teamcoördinator;

4. een ervaringsdeskundige (sporter met een beperking of een ouder) die bepaalde zaken binnen de club kan checken en duidelijk de wensen kan aangeven;

5. eventueel een adviseur of expert.
Deel dit via: