Nuttige adressen

Regionale samenwerkingsverbanden
Een sportservicepunt zorgt ervoor dat sportvraag en sportaanbod eenvoudig en snel aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo staat een sportservicepunt in contact met meerdere instanties zoals: lokale sportclub, scholen, revalidatiecentrums, zorginstellingen en gemeentes waardoor hoogwaardige samenwerking mogelijk is.
Via onderstaande link is een landelijk overzicht te vinden met provinciale sportraden en regionale sportservicepunten en een aantal MEE organisaties dat sportadviezen geeft:
www.paralympisch.nl/zelf-sporten/landkaart-gehandicaptensport

Sportbonden
Bijna alle sportbonden hebben een medewerker aangepast sporten in dienst. Zie in onderstaand schema bij wie je terecht kunt en wat een sportbond aan producten en diensten te bieden heeft: www.paralympisch.nl/zelf-sporten/contactgegevens-bonden

Landelijke initiatieven
Landelijke initiatieven om bij aan te sluiten staan hieronder op een rijtje:

- Grenzeloos actief:
Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang.
www.grenzeloos-actief.nl

- Special Heroes:
Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. 
www.specialheroes.nl

- Revalidatie, Sport en Bewegen:
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen legt de verbinding tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector. Een sportloket in de revalidatie-instelling vervult hierbij een belangrijke rol. Een sport- en beweegconsulent van het sportloket geeft persoonlijk advies op maat en ondersteunt de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. 
www.onbeperktsportief.nl

- Zo kan het ook!
Stimuleert sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap. 
www.onbeperktsportief.nl 

- Sportimpuls:
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Ook de interventie ‘Iedereen kan sporten’ die volgens de methode werkt zoals in het stappenplan en op deze website beschreven staat is aan te vragen.
www.sportindebuurt.nl

- Veilig Sportklimaat
Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn. 
www.veiligsportklimaat.nl
Deel dit via:

Inspirerende voorbeelden

Geweldig dat je geïnteresseerd bent in het mogelijk maken van Samen Sporten bij jouw club. Laat je vooral inspireren door sportclubs die hierin al stappen hebben gezet. Verschillende succesvolle praktijkvoorbeelden zijn hier beschreven.

Ken jij meer goede voorbeelden, of heb je aanvullingen om sportclubs nog beter te ondersteunen om samen sporten voor mensen met en zonder beperking mogelijk te maken, geef het door via gehandicaptensport@nocnsf.nl.