Registratiesysteem voor de sport van tuchtrechtelijk veroordeelden voor seksuele intimidatie (Register)

Inrichting
In de AV van 13 mei 2008 hebben de sportbonden ingestemd met het instellen van
een centraal registratiesysteem van plegers van seksuele intimidatie. Met een werkgroep van sportbonden is een dergelijk registratiesysteem ontwikkeld, waarin veroordeelde plegers vanaf 16 jaar kunnen worden geregistreerd, van wie is vastgesteld dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een of meerdere vormen van seksuele intimidatie en strafbare seksuele gedragingen binnen de sport(organisatie).

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De AP heeft op 3 juli 2015 voor het Register (opnieuw) een zogenoemde rechtmatigheid verklaring afgegeven.

Hoe werkt het Register
Aanmelden
- De tuchtcommissies/tuchtrechters melden de uitspraak tuchtrechtelijke sanctie bij
de beheerder van het Register (NOC*NSF), m.b.v. een standaard formulier (klik hier) en
deelt de betrokkene mee dat de uitspraak wordt gestuurd aan de beheerder van het Register;
- De beheerder controleert het verzoek tot registratie en indien correct registreert de sanctie in het Register;
- De geregistreerde krijgt direct bericht van welke informatie is opgenomen, met de begin- en einddatum van de sanctie, mede ter controle. Na afloop van de sanctieperiode wordt de informatie geheel verwijderd.

Raadplegen van het registratiesysteem:
Sportorganisaties kunnen het registratiesysteem raadplegen om te weten te komen of vrijwilligers, of trainers/begeleiders – al in dienst of nog aan te stellen - een sanctie hebben uitstaan. Zie hier wanneer raadpleging gerechtigd is. Dit kan per persoon en met een Excel-lijst bij meerdere personen. Raadplegen kan - via de vertrouwenscontactpersoon van betrokken bond, m.b.v. een standaardformulier - op dit -moment bij 2 personen die hiervoor gemachtigd zijn:
- B. Roosenboom (NOC*NSF) bert.roosenboom@nocnsf.nl,
- H. van de Weg (KNGU) voor de KNGU

Informatie
Voor meer informatie neem contact op met bert.roosenboom@nocnsf.nl of 06-22299492.