Privacyverklaring www.nocnsf.nl

Laatste update: 3 juli 2018

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: "NOC*NSF") je over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.nocnsf.nl (hierna: "de Website").

Inleiding

NOC*NSF respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je onze Website gebruikt.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Deze Privacyverklaring is bijvoorbeeld niet van toepassing op de persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanvragen van een IVA certificaat via de Website. Daarvoor geldt een andere privacyverklaring. Neem bij vragen hierover contact met ons op via privacy@nocnsf.nl


Welke gegevens worden verwerkt?

Via de Website worden enkel (persoons)gegevens verwerkt die we zelf van je ontvangen door middel van het invullen van het contactformulier op de Website. NOC*NSF verzamelt in dit kader jouw naam en e-mailadres. Het opgeven van naam en e-mailadres is noodzakelijk. Indien je dit niet doet dan kunnen we geen contact met je opnemen. Het opgeven van de eventuele naam van jouw organisatie en telefoonnummer is optioneel. 

Zie verder ook de cookieverklaring op de Website waarin wordt toegelicht wat we nog meer registreren. 


Rechtsgrond en doeleinden voor de verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via de Website is gelegen het gerechtvaardigd belang. NOC*NSF verwerkt enkel persoonsgegevens die je zelf via de Website aan ons hebt verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • om de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren;
  • verbeteren van de Website en de dienstverlening van NOC*NSF. 


Uitwisseling met derden

NOC*NSF verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. 


Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Zo worden jouw gegevens bijvoorbeeld na een contactmoment op periodieke basis weer verwijderd. 


Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”). 

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt. 

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.


Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.


Wijzigen van deze privacyverklaring 

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.


Vragen

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 


Contactgegevens

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

e-mail: privacy@nocnsf.nl