Pers

Contact

Geert Slot: woordvoerder

Geert Slot: woordvoerder

geert.slot@nocnsf.nl

+31 6 51 59 73 27

Sonya Schonewille, persvoorlichting

Sonya Schonewille, persvoorlichting

sonya.schonewille@nocnsf.nl

+31 6 30 77 19 01

Onze persberichten

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

De afgelopen dagen hebben meerdere turnsters in de media verteld over wat hen in het verleden als jonge sporter binnen verenigings- en bondsselecties is overkomen. Zij vertellen over een onveilige trainingsomgeving en een kwetsende en vernederende bejegening. In enkele gevallen geven deze sporters aan ook lichamelijk grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Met de KNGU spreekt NOC*NSF uit dat het goed is dat deze sporters hun verhaal vertellen.

Wij realiseren ons daarbij dat het pijnlijk, schokkend en confronterend moet zijn om deze ervaringen te delen. Het Centrum Veilige Sport Nederland staat open voor iedereen die zijn of haar verhaal uit het turnen of een andere sport wil delen. Dat kan ook anoniem. Lees hier meer.

Accreditatieprocedures

Wanneer u als (sport)journalist of fotograaf in aanmerking wilt komen voor een persaccreditatie voor één van onderstaande evenementen dient u de hier volgende criteria in acht te nemen. Voor reguliere (pers)bijeenkomsten volstaat aanmelding via het mailadres zoals in de betreffende persuitnodiging vermeld.

Persaccreditatie Olympische en Paralympische Winterspelen

In aanmerking voor een accreditatie komen:

  1. Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij de NSP.
  2. Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door de NSP erkende opdrachtgever. Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige NSP kaart.
  3. Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend bondsblad, opdracht wordt ingediend door de bond.

Accreditaties worden niet verleend aan:

  1. Persvoorlichters van sportbonden.
  2. Reclame- of marketingmanagers of leden van deze afdeling van nieuws- of sportmedia.
  3. Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de NSP.
  4. Coaches, begeleiders van sporters.

Olympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in Beijing dient u ruim op tijd aan te vragen. De eerste deadline (press by number) is vastgesteld op 15 januari 2021.
De accreditatieprocedure voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF sinds lange tijd ondergebracht bij de Nederlandse Sport Pers (NSP). De daadwerkelijke toekenning van de accreditaties gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met NOC*NSF.

Het aanvragen van een persaccreditatie voor Beijing2022 kan door een mail te sturen aan info@nsp.nl met een kopie naar sonya.schonewille@nocnsf.nl.
Na de deadline van 15 januari 2021 worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Paralympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Paralympische Spelen in Beijing 2022 aanvragen kan door uiterlijk 15 maart 2021 een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl. Voor freelancers geldt dat zij in deze mail ook beoogde opdrachtgevers vermelden.

Beeldbank