Winst met sportonderzoek en -onderwijs: kansen voor het bedrijfsleven en maatschappelijke partners

Economische en maatschappelijke kansen voor partners in sportonderzoek, -innovatie en –onderwijs.

Sport inspireert, sport doet. Vanuit het Sectorplan Sportonderzoek en onderwijs 2011-2016 heeft de sport zijn eigen kennis- en innovatieagenda. Deze agenda biedt voor zowel het bedrijfsleven als maatschappelijk organisaties veel aanknopingspunten. Als we die agenda’s bij elkaar brengen en kijken waar zij samen toe kunnen leiden ontdekken we ongetwijfeld dat door krachtenbundeling veel te winnen valt.

In dit kader is de brochure 'Winst met sportonderzoek en –onderwijs!' ontwikkeld. Deze is hier online te lezen: 


Het doel van deze brochure is te laten zien dat sportonderzoek en –onderwijs een meerwaarde kan hebben voor het bedrijfsleven, maatschappelijke partners als woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, pensioenfondsen en lokale overheden. Het gaat om research & development dat niet alleen van belang is voor de sporter. Sportonderzoek waard om gezamenlijk in te investeren!

Wij hopen dat deze brochure een stimulans betekent om met ons in gesprek te gaan, om gezamenlijke kansen te verkennen en uw visie te horen op sportonderzoek en –onderwijs in de toekomst. Op de achterkant van de brochure treft u contactgegevens aan als u geïnteresseerd bent in een nader gesprek.

Klik hier voor de pdf van de brochure.

Contact persoon binnen NOC*NSF nicolette.vanveldhoven@nocnsf.nl.