Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

In 2010 is het plan Fundament onder de Olympische ambities - Sectorplan sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 tot stand gekomen in samenwerking met ministeries, hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten, NOC*NSF, sportbonden, sportserviceorganisaties en CTO's. Vanaf 2011 wordt dit plan met vereende krachten ook tot uitvoer gebracht.

Uitvoer sectorplan sport 2011 - 2014
In oktober 2014 heeft de minister van VWS een Topteam ingesteld en daarmee komt een eind aan de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Sectorplan Sportonderzoek. Het topteam, bestaande uit een aantal boegbeelden uit sport, bedrijfsleven, wetenschap en overheid is aangezocht om voor de komende jaren een Kennis- en Innovatieagenda sport op te stellen. Deze agenda richt zich op de topsport- en breedtesport, op gerelateerde vraagstukken uit de maatschappij, op excellentie in de wetenschap en op kansen voor het bedrijfsleven. Zie ook hier.  

Om die overgang te markeren heeft de Stuurgroep een Overdrachtsdocument voor het Topteam opgesteld dat inzicht geeft in de stand van zaken op het gebied van het Sportonderzoek in Nederland.

- voor het overzicht van de stand van zaken november 2014 klik hier.

Totstandkoming sectorplan sport in 2010
Het sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs geeft aan wat er de komende jaren in het sportonderwijs en sportonderzoek op hogescholen en universiteiten moet gebeuren, om te komen tot Olympisch niveau.

Bij de totstandkoming van dit sectorplan hebben vele partijen uit hogescholen, universiteiten, para-universitaire instellingen, ministeries, sportbonden, sportservice organisaties en CTO’s bijgedragen. Het is daarmee ook een gezamenlijk gedragen plan door de sector, waarbij we er gezamenlijk voor gaan zorgen dat goede mensen worden opgeleid, sportonderzoek versterkt wordt en kennis goed verspreid wordt.

Het conceptplan is oktober 2010 aangeboden aan de stuurgroep (bestaande uit DG OCW, DG VWS, HBO-raad, VSNU en NOC*NSF) en positief ontvangen en wordt als redelijk kansrijk gezien. Zeker als alle partijen zowel de inhoudelijke als financiële verantwoordelijkheid delen. Het plan wordt gezien als een inspirerende visie, met ambitie en perspectief en gedragen door enthousiaste mensen.

Zie verder Management Samenvatting Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs.

Klik hier voor een overzicht van de samenwerkende partijen.

Sectorplan fundament onder Olympische ambities 175

Klik hier voor de pdf van het boek.

U kunt het boek bestellen via www.sportenkennis.nl.

Titel: Fundament onder de olympische ambities - Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
Realisatie: NOC*NSF i.s.m. hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituties, sportbonden, CTO's
Omvang: 132 pagina's
Uitvoering: Gebrocheerd 16 x 24 cm
ISBN: 978 90 71 902 10 9
Prijs: € 15,-