Lectoren Sport en Bewegen

Sport_lectoren_en_kenniskringen
In het Hoger beroepsonderwijs is in 2001 in Nederland de functie van lector geïntroduceerd. Een lector op een hogeschool vervult een soortgelijke functie als een hoogleraar aan een universiteit. Aan het lectoraat is meestal ook een kenniskring verbonden, dat wil zeggen docenten uit de hogeschool die onderzoek en ontwikkeling doen in aanvulling op hun onderwijstaken.

Anno 2011 telt Nederland 24 lectoren die zich in meer of mindere mate bezighouden met het brede terrein van sport en bewegen (op een totaal van 532). Voor de totale lijst klik hier.

In Sport, haar lectoren en kenniskringen komen zeventien van hen aan het woord. Wie zijn die lectoren die zich bezighouden met sportonderzoek? Is het instituut van lector zijn kinderjaren inmiddels ontgroeid? Wordt er tussen verschillende hogescholen aan gezamenlijke sportonderzoeken en -publicaties gewerkt of is dit nog verre toekomstmuziek? 

Klik hier voor de pdf van het boek

U kunt het boek bestellen via www.sportenkennis.nl 

Titel: Sport , haar lectoren en kenniskringen / Sportonderzoek in het HBO
Realisatie: NOC*NSF, Mulier Instituut, ALODO, KVLO
Omvang: 152 pagina's
Uitvoering: Gebrocheerd 16 x 24 cm
ISBN: 978 90 818235 0 0
Prijs: € 15,-