Topsportklimaat-metingL samen streven naar het optimale topsportklimaat in Nederland

Wat heeft een sporter allemaal nodig om optimaal te presteren? Een deskundige staf, de beste faciliteiten en een nauwkeurig uitgestippeld programma vormen voor elke topsporter de basis om op het moment suprême de beste versie van zichzelf te laten zien. Anders gezegd: om vandaag de dag bij de besten van de wereld te horen is een goed topsportklimaat vereist.

Maar hoe is het gesteld met het topsportklimaat in Nederland? Om de ontwikkeling daarvan in kaart te brengen, houdt NOC*NSF eens per vier jaar de Topsportklimaatmeting. Talenten, topsporters, technisch directeuren, coaches en oud-topsporters vertellen dan hoe zij hun topsportomgeving ervaren en hoe ze over verschillende onderwerpen denken.

Vijfde Topsportklimaatmeting

De vijfde meting (de eerste was in 1998) is begin maart 2019 in gang gezet. "De uitkomsten van het onderzoek hebben direct effect op het beleid dat we voeren", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. "De grootste inspanningen die wij doen, komen voort uit de feedback die wij krijgen van sporters en hun begeleiders. We kunnen nu eenmaal niet alles doen en moeten keuzes maken. Daarbij is de stem van alle betrokkenen van wezenlijk belang."

Uitkomsten van deze vijfde topsportklimaatmeting worden te zijner tijd hier gepubliceerd.

Lees hier meer over de 5-meting