Regeling vanaf 1 januari 2016

Heb je prijzengeld en medaillebonus ontvangen, kijk dan goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement Stipendium.

Onder Prijzengeld wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

Onder Medaillebonus wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

Alleen vergoedingen die aan de definities en voorwaarden zoals beschreven in het Uitkeringsreglement Stipendium voldoen, kunnen bij het Fonds worden aangegeven. Het Fonds zal vragen om je prijzengeld en/of medaillebonus met bewijsstukken te onderbouwen. Als de bedragen voldoen aan de definities en voorwaarden, dan tellen deze bedragen niet mee voor het toetsinkomen. Voor prijzengeld geldt een maximum van 30.000 euro bruto per jaar.

Over het ontvangen prijzengeld en de medaillebonus kan je vrij beschikken en hoeft niet op een geblokkeerde spaarrekening te worden gestort.

Let op: prijzengeld en medaillebonus tellen wel mee voor het toetsinkomen voor de kostenvergoedingsregeling.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl.  Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.