Verrekening van ondernemersverlies en aanloopkosten

Als sporter begin je normaal gesproken niet gelijk op het hoogste niveau. Dit brengt met zich mee dat de sport aan het begin van je carrière meer kost dan oplevert. Als je het goed doet, zal die balans op een gegeven moment omslaan in een positief resultaat. Kosten die je in het verleden hebt gemaakt in de jaren dat je nog geen bron van inkomen had, zijn onder voorwaarden te verrekenen met het inkomen in de jaren dat je een positief resultaat hebt.

Verrekening van negatief inkomen
Is je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning negatief, dan mag je dat onder voorwaarden verrekenen met jouw belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende negen jaren.


>> Terug naar de andere fiscale regelingen

Verrekenen van aanloopkosten
Heb je een onderneming en heb je kosten uit zakelijk oogpunt voor jouw onderneming gemaakt? Dan zijn deze kosten aftrekbaar. Hieronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten dus die je hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging. Denk bijvoorbeeld aan een marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Disclaimer
Ongeacht het feit dat de bovenstaande informatie zorgvuldig is samengesteld, kunnen NOC*NSF, NL Sporter en de Belastingdienst niet instaan voor (de gevolgen van) mogelijk onvolledige of verouderde informatie als gevolg van nieuwe, vervallen en/of gewijzigde wet- en regelgeving. Controleer daarom vooraf of de betreffende regeling nog bestaat, juist is en van toepassing is op jouw situatie.

Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, of mocht je zelf nog aanvullende fiscale regelingen kennen die hier niet genoemd zijn, dan verzoeken wij je dit te melden via
athleteservices@nocnsf.nl. Zo houden we elkaar goed geïnformeerd over actuele wet- en regelgeving waar alle topsporters profijt van kunnen hebben!

Inzake aftrek van kosten:
Bij alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op aftrek van kosten, spreekt het voor zich dat hiervoor alléén kosten in aanmerking komen die daadwerkelijk op de sporter drukken. Dit betreft dus niet de kosten die bijvoorbeeld al via het Fonds voor de Topsporter, je sportbond of je sponsor vergoed zijn.