Aftrek van studiekosten

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. Door de aftrek studiekosten te verrekenen met je inkomen, hoef je minder belasting te betalen.

Als je geen recht hebt op studiefinanciering, bijvoorbeeld omdat je geen voltijdstudie volgt of omdat je teveel verdient, dan kun je de studiekosten vaak voor een flink deel aftrekken van je inkomsten.

Let op!
Sinds 1 juli 2015 (invoering Wet Studievoorschot) geldt voor alle studies en opleidingen waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op studiefinanciering (beurs of lening) dat er geen recht meer is op aftrek van scholingsuitgaven. Kijk hier voor meer informatie.


>> Terug naar de andere fiscale regelingen

Disclaimer
Ongeacht het feit dat de bovenstaande informatie zorgvuldig is samengesteld, kunnen NOC*NSF, NL Sporter en de Belastingdienst niet instaan voor (de gevolgen van) mogelijk onvolledige of verouderde informatie als gevolg van nieuwe, vervallen en/of gewijzigde wet- en regelgeving. Controleer daarom vooraf of de betreffende regeling nog bestaat, juist is en van toepassing is op jouw situatie.

Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, of mocht je zelf nog aanvullende fiscale regelingen kennen die hier niet genoemd zijn, dan verzoeken wij je dit te melden via
athleteservices@nocnsf.nl. Zo houden we elkaar goed geïnformeerd over actuele wet- en regelgeving waar alle topsporters profijt van kunnen hebben!

Inzake aftrek van kosten:
Bij alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op aftrek van kosten, spreekt het voor zich dat hiervoor alléén kosten in aanmerking komen die daadwerkelijk op de sporter drukken. Dit betreft dus niet de kosten die bijvoorbeeld al via het Fonds voor de Topsporter, je sportbond of je sponsor vergoed zijn.