Gerichte inzet collectieve gelden

Voor de uitvoering van de Sportagenda zijn Lottogelden, Ambition gelden en VWS gelden beschikbaar. Doel is deze gelden zo effectief mogelijk in te zetten, door de besteding volledig aan de inhoudelijke doelen van de Sportagenda te koppelen. Voor de verdeling van de gelden worden bestedingsplannen opgesteld. In het bestedingsplan zijn hoofdrubrieken en subrubrieken, omvang rubrieken, doel van de rubrieken, begunstigden, verdeelmodellen, aanvraagcriteria, afrekencriteria en evt. selectiecriteria voor projecten uitgewerkt.