NOCNSF 88x62

NOC*NSF werkt vanuit vier belangrijke kernwaarden.

10

Werken bij NOC*NSF

NOC*NSF werkt vanuit vijf waarden:

 • Excelleren
  Excelleren zit in elke keuze die we maken. Elke dag beter en sterker worden. Grenzen verleggen en jezelf overtreffen. We leggen de lat steeds hoger en streven naar het hoogst haalbare binnen en buiten de sport.

 • Samen
  Samen is de route naar succes. Elkaar beter en sterker maken. We geloven in samenwerking binnen en buiten het veld. Dit komt tot uiting in onze relaties en onderling, in partnerships, met sportbonden, verenigingen, het bedrijfsleven, overheden en de politiek.

 • Dynamisch
  De sport is altijd dynamisch, wij ook. We zijn flexibel, veerkrachtig, innovatief en slagvaardig, op het sportveld en daarbuiten.

 • Respectvol
  Respect is wat we geven en hoe we ons gedragen, ook als het moeilijk wordt. Ongeacht afkomst, leeftijd, gezondheid, beperking, religie of sociale positie. Zodat heel Nederland sterker wordt van de kracht van sport.

 • Verantwoordelijk
  De impact van sport op onze maatschappij is groot, onze verantwoordelijkheid daarmee ook. We nemen onze rol als verantwoordelijke organisatie voor de Nederlandse sport serieus, in goede en minder goede tijden.

Dit zijn de waarden die wij terug willen zien in al onze werkzaamheden en die ons ook voor de toekomst zullen blijven inspireren om de juiste dingen te bereiken. Want NOC*NSF is niet zomaar een werkgever. Het is een organisatie die regelmatig in het brandpunt van de sportwereld staat. Daar moet je mee om kunnen gaan.

Missie NOC*NSF:

NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden. We winnen veel met sport.

NOC*NSF bestaat om:

 • zoveel mogelijk Nederlanders te laten profiteren van de kracht van sport;
 • de beste Nederlandse sporters te laten excelleren;
 • optimale sportomstandighedente creëren voor iedereen;
 • de kwalititeit en kracht van de sportsector door te ontwikkelen.

Wij zijn goed in het ontwikkelen en implementeren van beleid op tal van sport en sportgerelateerde onderwerpen. Wij adviseren en ondersteunen onze leden en zijn verantwoordelijk voor de samenstelling, begeleiding en uitzending van diverse Olympische, Paralympische en nog een aantal andere Nederlandse (jeugd)teams. Wij kunnen dat goed, omdat mens en professionaliteit in onze aanpak centraal staan. De medewerker, niet de methode of de techniek, is bij ons bepalend voor het succes van onze inspanningen.

Onze cultuur kenmerkt zich door collegialiteit en informaliteit. Collega’s zijn toegankelijk en staan al snel klaar om hulp te bieden. De benodigde informatie en kennis word je echter niet op een presenteerblaadje aangeboden. We zijn een kennisintensieve organisatie en er wordt van je verwacht dat je zelf een actieve houding aanneemt.

Daarom is het belangrijk dat je je eigen (informele) netwerk gebruikt en ontwikkelt. Weet welke collega’s je om hulp moet vragen. Uiteindelijk gaat het bij NOC*NSF om de afstemming tussen datgene wat het werk vraagt, datgene wat jij durft en datgene wat wij hebben.

Loopbaan
Leren en ontwikkelen doe je vooral in je werk en van collega’s. Dat is onze filosofie. NOC*NSF biedt medewerkers in dit leer- en ontwikkelingsproces ondersteuning. Dit kan zijn in de vorm van introductieprogramma’s, trainingen of vakcursussen en workshops. De uitdaging voor jou is om te kijken hoe je kunt groeien in je functie, zodat je daar vervolgens een ontwikkelingspad en opleidingspad aan kunt koppelen.

Arbeidsvoorwaarden
Het succes van onze organisatie wordt bepaald door persoonlijke kwaliteiten van een medewerker. Wij moeten immers intensief samenwerken met elkaar, met onze leden en andere partners. Wij moeten betrokken zijn, inlevingsvermogen hebben en de vraag achter de vraag durven stellen. Wij beoordelen medewerkers naast professionele en managementkwaliteiten dus ook op persoonlijke kwaliteiten en gedrag.

Daarnaast hebben wij een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn gebaseerd op de CAO voor de Sport. Bovendien hebben we een aantal arbeidsvoorwaarden die specifiek voor onze organisatie zijn. Naast variabele beloning op basis van beoordeling heb je de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaardenpakket meer aan te passen aan jouw specifieke wensen en privé-omstandigheden, bijvoorbeeld door het bij- of verkopen van extra vakantiedagen en natuurlijk kun je deelnemen aan onze levensloopregeling. Tenslotte zijn er goede faciliteiten voor medewerkers om zich te ontwikkelen, de voordelen van een collectieve ziektekostenverzekering en overdag sporten op het terrein of in de fitnessruimte..

Werken op Papendal
Al sinds de jaren ’70 is Papendal een inspirerende omgeving voor de sport in Nederland. Het terrein ligt dichtbij de A12 en de A50 in de bossen bij Arnhem en heeft als de thuisbasis van NOC*NSF veel in huis voor (top)sporters. Nationale en internationale sporters maken tijdelijk of permanent gebruik van onze accommodaties. Kennis, sport- en hotelaccommodaties, restaurants, innovatie en testmethodieken staan ter beschikking voor mensen met ambitie.

Op Papendal vind je ook bedrijven en instellingen als het Hotel en Congrescentrum Papendal, ISA Sport, het sportmedisch centrum Papendal en Active Living. Daarnaast hebben sportbonden als de Atletiekunie en KNKF er hun thuisbasis en traint voetbalclub Vitesse dagelijks op de sportvelden van Papendal.

>> Routebeschrijving
>> www.papendal.nl