Meer mensen sporten een leven lang

Het aanbod van vrijetijdsactiviteiten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er vindt een steeds heftigere strijd om de vrije uren van de Nederlanders plaats. De georganiseerde sport is van oudsher een belangrijke speler op deze markt. Om deze positie te behouden, is het noodzakelijk om constant te vernieuwen, bestaande klanten te binden en nieuwe te ontdekken. Dit vraagt om een marktgerichte houding. Tussen 2005 en 2008 heeft de sport hier al in geïnvesteerd. Na 2009 wordt dit versterkt doorgezet. Met name de 22 grootste bonden zetten in op een collectieve groei van 2% per jaar. Enerzijds gebeurt dit via de vereniging. Anderzijds direct naar de ongebonden sporter en worden nieuwe wegen en organisatieverbanden gezocht. De inzet is: een Leven Lang binden van sporters aan de georganiseerde sport.

'Een leven lang sporten' gaat uit van de diversiteit tussen sporters. En juist door in te spelen op die diversiteit wil de sport levenslange relaties met sporters op bouwen. Voorwaarde hierbij is dat:

  • het sportaanbod van een sport beter wordt afgestemd op de sportloopbaan in die betreffende sport
  • het sportaanbod over sporten heen beter wordt afgestemd op de verschillende levensfases en de bijbehorende drijfveren, zodat wisselen van sport natuurlijker en logischer wordt
  • sporters optimale condities worden geboden op het gebied van aanbod, organisatie, begeleiding en accommodatie, zodat zij tot een maximale prestatie kunnen komen.

Doel is om zoveel mogelijk sporters adequaat te faciliteren en deze sporters zo optimaal mogelijk te laten presteren. Hierdoor blijft het voor sporters aantrekkelijk om gedurende alle levensfases in georganiseerd verband te blijven sporten. Een 'leven lang sporten' kijkt naar een breed pallet van sportvormen; recreatiesport, wedstrijdsport, bedrijfssport, deelname aan evenementen, etc.

Er wordt fors geïnvesteerd in verdere kennisopbouw, om op collectief én bondsniveau te bepalen hoe groeikansen benut kunnen worden.