Sportbonden Monitor 2014

Infographic Sportbonden Monitor 2014 300
ARNHEM - 2014 is voor sportbonden jaar van bezuinigen. Dat blijkt uit de Sportbonden Monitor 2014. Deze bezuinigingen hebben over 2014 zeker invloed gehad op de bedrijfseconomische kant van sportbonden.

Met behulp van grote flexibiliteit en door het gebruik van eerder daartoe opgebouwde reserves, is het wel gelukt om de sportdeelname in Nederland weer op een hoger niveau te brengen en om de Top 10 ambitie te versterken.

De Sportbonden Monitor maakt duidelijk dat de sportbonden tot en met 2012 hebben kunnen sparen om hun reserves wat op te hogen. Vanaf 2013 zijn deze reserves deels weer gebruikt om de teruglopende inkomsten op te vangen. Een aantal sportbonden heeft in 2014 ook de contributie verhoogd.

De monitor brengt de facts & figures van de sportorganisaties in Nederland waarbij de thema’s Sportbranche, Topsport, Sportdeelname, Samenwerken, Ondernemen, Financiën en Governance, achtereenvolgens aan de orde komen.

Dit jaar is voor het eerst voor de Sportbonden Monitor inhoudelijk samengewerkt met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Hierdoor heeft deze jaarlijkse monitor een breder en meer inhoudelijk karakter gekregen. Er is meer cijfermateriaal betrokken uit andere bronnen en hier en daar worden zaken in beeld gebracht die in de toekomst gemeten kunnen worden.