Reglement Toelatingseisen

REGLEMENT TOELATINGSEISEN
(ingevolge artikel 34 lid 1 sub b van de statuten van NOC*NSF)


ALGEMEEN
Nieuwe leden komen in eerste instantie uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap heeft een eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen ontwikkelperspectief. Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap, zoals hieronder nader is omschreven. Na een periode van twee jaar besluit de Algemene Vergadering van NOC*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap.

Geassocieerden zijn geen lid (in de zin als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van NOC*NSF en hebben als aangeslotenen beperkte rechten en plichten.
De rechten en plichten van de leden van de NOC*NSF en geassocieerden zijn opgenomen als bijlage bij dit reglement en maken hiervan onverbrekelijk deel uit.

Lees of download hier het Reglement Toelatingseisen