hckeygoud_yog_88x62 Systeem om inzicht te geven in kritische succesfactoren talentprogramma's 20

Certificering sportbonden

Om sportbonden inzicht te geven in de kritische succesfactoren van de programma's voor talenten, was in 2006 een certificeringsysteem ontwikkeld. Het ging hierbij specifiek om opleidingsprogramma's voor nationale selecties die werden uitgevoerd onder regie van de sportbond.

Het certificeringproces gaf inzicht in de kwaliteit van het opleidingsprogramma en daarmee ook inzicht in de mogelijkheden tot verbetering. In 2009 heeft de laatste certificering van opleidingsprogramma’s plaatsgevonden, waarna in 2012 is overgegaan op de Talent Program Review.

Documenten
De verschillende documenten die gebruikt werden bij dit proces kunt u onderstaand downloaden.

Aanmeldprocedure

Inleiding 

Instrument

Rekenmodel 

Voorbeelden 

Voor meer informatie over dit proces kan je contact opnemen met Kayan Bool, kayan.bool@nocnsf.nl.