Marianne Vos WK2013 Getty_Bryn Lennon 88x62 Nieuwe kwaliteitsimpuls voor talentontwikkelingsprogramma’s. 68

Lerende omgeving

In 2011 zijn de uitgangspunten en contouren van een nieuwe kwaliteitsimpuls voor talentontwikkelingsprogramma’s ontwikkeld. Deze uitgangspunten hebben geleid tot het voorstel voor een Talent Program Review (klik hier voor meer informatie). Met een Talent Program Review worden sportbonden in de gelegenheid gesteld om samen met een groep hoogwaardige deskundigen hun programma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering.

Tijdens een Talent Program Review zal de zogenaamde ‘lerende omgeving’ een belangrijk gespreksonderwerp zijn. In hoeverre wordt een optimaal lerende omgeving gerealiseerd die het ontwikkelproces van talentvolle sporters versnelt? En hoe ervaren verschillende betrokkenen zoals coaches, sporters of ouders deze lerende omgeving?

NOC*NSF heeft daarom een tool ontwikkeld die de lerende omgeving van een talent in kaart brengt.

De vijf pijlers voor een optimaal lerende omgeving zijn:

1. De beste sporters
2. De beste coaches
3. Een prestatiegerichte cultuur
4. Een topsport leefstijl
5. Een topsportomgeving

In de ontwikkelde tool zijn deze pijlers verder uitgeschreven naar verschillende kenmerken.

Werkzaamheden NOC*NSF
Met deze tool wil NOC*NSF bonden de kans bieden om hun opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering.

De doelgroep voor het gebruik van de tool ‘de lerende omgeving’ bestaat uit topsportprogramma’s met een hoogwaardige en integrale talentontwikkelingsstructuur. De exacte doelgroep wordt afgestemd op de Sportagenda 2016.

De tool bestaat uit een drietal stappen, namelijk:
  • Enquête: Op basis van de omschreven kenmerken zijn vragenlijsten opgesteld voor sporters, ouders en coaches/begeleiders betrokken bij het opleidingsprogramma en wordt aan hun gevraagd deze in te vullen.
  • Interactieve bijeenkomst: de resultaten uit de vragenlijsten vormen de input voor een interactieve bijeenkomst met sporters, ouders en coaches/begeleiders. Deze bijeenkomst moet leiden tot enkele concrete aanbevelingen voor verbetering en/of optimalisatie van de lerende omgeving.
  • Terugkoppeling: de belangrijkste resultaten, speerpunten en verbeteracties n.a.v. het onderzoek en de bijeenkomst worden door de bond teruggekoppeld naar de betrokkenen.

Voor meer meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kayan Bool, kayan.bool@noc-nsf.nl.