Nationaal Coach Platform

Het Nationaal Coach Platform (NCP) is een door NOC*NSF georganiseerde bijeenkomst met experts uit binnen- en buitenland die actuele kennis en ervaring overdragen op specifieke thema’s en deze bediscussiëren met de aanwezige coaches, technisch directeuren en topsportcoördinatoren. Het NCP vindt twee keer per jaar plaats, te weten eind april en begin november.

Het eerste NCP werd in 1988 georganiseerd, een traditie die al meer dan 25 jaar bestaat. Thema’s als mentale en medische begeleiding, fysieke training, de rol van de coach, wetenschap en topsport, talentontwikkeling, periodisering, voeding, evaluaties Olympische Spelen, technologie en de kunst van het coachen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Dit platform is uitgegroeid tot ‘the place to be’ voor intensieve en efficiënte kennisdeling en kennisontwikkeling op het gebied van high performance coaching.

Het NCP is voor bondscoaches senioren en senioren-1, privécoaches van hoofdzakelijk Olympische of Paralympische programma’s topsportcoördinatoren en technisch directeuren van topsportbonden. Deelnemers worden door NOC*NSF op naam uitgenodigd.