Dopingwaaier app

Helpt bij het voorkomen van overtredingen

Preventie en voorlichting

Naast het uitvoeren van het Nationaal Controle Programma, bestaande uit jaarlijks ongeveer 2400 dopingcontroles, bestaat het antidopingprogramma in Nederland ook uit een preventieve kant. Voorlichting van sporters en begeleiders is een belangrijk preventiemiddel, dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten uit de World Anti-Doping Code (WAD Code). 

Sportbonden zijn verantwoordelijk voor een goede voorlichting van hun sporters en begeleiders. De Dopingautoriteit organiseert hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en heeft voor verschillende doelgroepen voorlichtingsmaterialen en -tools ontwikkeld. Zo zijn er diverse E-learnings voor sporters en coaches beschikbaar om je kennis over anti-doping te testen. Daarnaast is de Dopingwaaier App onmisbaar. Met deze gratis app kun je direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping, maar je kunt ook voedingssupplementen checken.

Een belangrijk aspect van de voorlichtingsbijeenkomsten is het leren voorkomen van onbewuste dopingovertredingen. Zo worden sporters en begeleiders er bijvoorbeeld bewust van gemaakt dat zowel het gebruik van voedingssupplementen, als het gebruik van medicijnen en drugs kan leiden tot een positieve dopingtest. Alle belangrijke tips om dergelijke dopingovertredingen te voorkomen hebben we voor je onder elkaar gezet in de Tips voor een schone sport. Zo is een van de tips is dat je dispensatie kan aanvragen voor het gebruik van medicijnen.

Video: Een dopingvrije sportcultuur: