Toorts Beijing 88x62 Meebouwen aan een vreedzame en betere wereld is het belangrijkste doel van de Olympische Beweging.

Olympische Beweging

Meebouwen aan een vreedzame en betere wereld is het belangrijkste doel van de Olympische Beweging. Middels sport zonder enige vorm van discriminatie wil zij jongeren opvoeden in de olympische geest. Wederzijds begrip staat daarbij centraal, in de zin van vriendschap, solidariteit en fair play.

De Olympische Beweging bestaat uit het IOC, de internationale sportfederaties, de organisatiecomit├ęs van Olympische Spelen, de 199 nationale olympische comit├ęs, de daarbij aangesloten nationale sportorganisaties, hun sportverenigingen en alle mensen die daarbinnen sportief of anderszins actief zijn. Met behulp van sport, cultuur en educatie wil de Olympische Beweging bijdragen aan een vreedzamere wereld.

Olympic Charter
De fundamentele principes en de reglementen van de Olympische Beweging en het IOC zijn vastgelegd in het Olympisch Handvest (Olympic Charter). De inhoud van het handvest is te vinden op de site van het IOC: www.olympic.org.