Voorwaarden voor deelname

De Europese Olympisch Comités (EOC) en het organisatiecomité Baku 2019 stellen samen vast welke takken van sport op het programma staan, aan welke tak van sport jongens en/of meisjes kunnen deelnemen en wat de leeftijdscategorie is voor elke tak van sport. Voordat sporters mogen deelnemen aan het European Youth Olympic Festival (EYOF) worden zij door de bond voorgedragen aan NOC*NSF.

 

NOC*NSF hanteert geen aanvullende prestatienormen en limieten voor uitzending naar het EYOF 2019. Wel stelt NOC*NSF een aantal voorwaarden voor deelname:

  • Leren wat het betekent om in een team naar maximaal vermogen te presteren staat centraal voor de sporter die deelneemt.
  • Deelname aan het EYOF past bij de opleidingsfase van de sporter en is als zodanig beschreven in het meerjarenopleidingsplan van de bond.
  • De sporter maakt deel uit van de bij de opleidingsfase behorende jeugd- of juniorenselectie van de bond en neemt deel aan het hierbij passende trainings- en wedstrijdprogramma.
  • De sportbond heeft, ‘eigen’ normen en limieten (of criteria voor deelname) opgesteld die passen bij de opleidingsfase van de sporter en de route die bewandeld moet worden naar het mondiale senioren podium.
  • De bond heeft of neemt regie op het (ontwikkel)programma van de sporter en de betrokken talentcoach in voorbereiding op het EYOF. Hierdoor wordt een optimale invulling gegeven aan de juiste activiteiten om de ontwikkeldoelen van de sporter en talentcoach te bereiken.

 

Meer informatie

Als je meer wilt weten over deelname aan het EYOF kan je als sporter terecht bij de contactpersoon bij je sportbond.