Overeenkomsten

Overeenkomsten European Youth Olympic Festival Baku 2019 voor Talent TeamNL

Van 21 tot en met 27 juli 2019 vindt in Baku, Azerbeidzjan, het European Youth Olympic Festival plaats (EYOF) plaats. Voor de sporters en begeleiders die straks op het EYOF namens Nederland in actie komen, gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC (en EOC) bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten European Youth Olympic Festival Baku 2019 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, talentvolle sporters en begeleiders.

 

Belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van het EYOF. In de overeenkomsten wordt dit toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In de bijlagen wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en wordt aangegeven wanneer welke kleding moet worden gedragen.

 

De overeenkomsten voor het EYOF zijn gebaseerd op eerdere overeenkomsten die tot stand gekomen zijn na overleg met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen.

 

Overeenkomsten:

OVK sporter

OVK begeleider

Eligibility Conditions Form

Regels IOC 

Richtlijnen kleding EYOF Baku

Kledingprotocol EYOF Baku

 

 

Meer informatie:

Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de sporter of begeleider terecht bij de contactpersoon van de sportbond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).

 

De meest recente versie van het Olympic Charter is te vinden op www.olympic.org.