vr 23 okt 2015
NOC*NSF wil sportactiviteiten organiseren voor vluchtelingen

Jongens in sporthal 300x200Spelvreugde bij een voetbalproject voor vluchtelingenFoto: ANP
ARNHEM - NOC*NSF heeft bij het Internationaal Olympisch Comité een subsidieaanvraag ingediend om sportieve activiteiten te kunnen organiseren voor vluchtelingen. Het gaat zowel om de nieuw binnengekomen vluchtelingen, als om de mensen die al langer in Nederland verblijven. Het organiseren van sportactiviteiten draagt bij aan een prettiger leefklimaat voor de vluchtelingen. Sport is een goede uitbreiding op de ontspanningsmogelijkheden die in de centra beschikbaar zijn.

De vluchtelingen hebben te maken met stress, trauma’s, onzekerheid, verdriet, een taalbarrière en cultuurverschillen. Sport is een universele taal en kan door haar intrinsieke waarde en drempelloosheid een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van algeheel welzijn van de vluchtelingen. Begin september stelde het IOC in totaal 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) beschikbaar, voor het uitvoeren van sportactiviteiten en/of beschikbaar stellen van sportmaterialen voor vluchtelingen.

NOC*NSF zet zich al langer om kwetsbare mensen in Nederland te laten profiteren van de kracht van sport. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “De laatste tijd is er een grote stroom aan vluchtelingen in Nederland. Er is een enorme aandacht voor deze groep, niet alleen in de media, maar ook bij gemeenten, lokale instellingen en de wijkbewoners. Dit alles vergroot de noodzaak, maar ook de kans op slagen, om nu deze groep extra aandacht te geven. In de eerste plaats omdat we deze mensen willen helpen in deze moeilijke tijd. In de tweede plaats omdat er nu allerlei losse initiatieven vanuit de sport ontstaan, waar met goede afstemming, kennisdeling, begeleiding en inspiratie-overdracht een brede, langlopende aanpak kan ontstaan met een enorm bereik en groot effect.” 

NOC*NSF gaat in afstemming met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) stimuleren en ondersteunen dat sportclubs zich inzetten om sportactiviteiten voor vluchtelingen aan te bieden. Zo wil men via sport vluchtelingen kennis laten maken met de lokale bevolking en cultuur. Lenselink: “Dit doen we door lokale ontwikkelingen te stimuleren, te coördineren en te ondersteunen, door lokale samenwerking op te zetten (tussen sportnetwerk en vluchtelingennetwerk), door deskundigheidsbevordering én door kennis en goede voorbeelden uit te wisselen. Op dit moment zien we al mooie initiatieven ontstaan bij sportclubs, die bij de vluchtelingen en de verenigingen veel enthousiasme opleveren.”

Voor vragen: info@nocnsf.nl

Beluister Erik Lenselink over dit onderwerp in Radio EenVandaag
Vluchtelingen NOC*NSF wil sportactiviteiten organiseren voor vluchtelingen Jongens in sporthal 332x269
Deel dit via: